Mødedato
10-11-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Lokalplan Kulbanevej Øst - drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2020-0849962)

3

Faglig høring vedr. udarbejdelse af tillæg 1 il lokalplan 237 'Folehaven' (2020-0850293)

4

Forslag til ændrede retningslinjer for altaner (2020-0850351)

5

Tilpasning af lokaludvalg - høringssvar (2020-0850446)

6

Udpegning af medlem til styregruppen Valby Idrætsby (2020-0849964)

7

Brug af resterende miljømidler 2020 (2020-0850167)

8

Juletræstænding 2020 (2020-0850771)

9

Lokalpuljen (2020-0848876)

10

Sammenlægning af puljer (2020-0851685)

11

Meddelelser