5. Naboorientering om dispensation til midlertidige studieboliger ved Ellebjergvej/Blushøjvej (2021-0249762)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering vedr. midlertidige studieboliger ved Ellebjergvej/Blushøjvej

Problemstilling

Studenterhuset og Københavns Kommune ønsker at opsætte pavilloner på parkeringsarealet foran den forhenværende Ellebjerg Station. Pavillonerne skal anvendes til midlertidige boliger til i alt 70 studerende. Dispensationen søges for en periode på 3 måneder. 

Projektet skal afhjælpe den akutte boligsituation for mange studerende ved studiestart. 

Se i øvrigt vedlagte høringsmateriale. 

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 3. august og udarbejdede vedlagte udkast til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt