6. Høring af skybrudsprojektpakke 2022 (2021-0249939)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. skybrudsprojektpakke 2022

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt udkast til projektpakke 2022 for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i høring. 

I Valby er der et aktuelt projekt på Skellet. Projektet indeholder vejbede, der kan tilbageholde vand, faskiner samt et forsinkelsesbassin på Ålholm skoles areal. projektet sammentænkes med skolevejsprojekt ved Ålholm skole. Formålet er at undgå oversvømmelser i lokalområdet. 

Se vedlagte høringsmateriale. 

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 3. august og udarbejdede vedlagte forslag til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar. 

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt