Mødedato
10-08-2021 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes Tid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Høring af forslag til kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter (2021-0248993)

4

Høring vedr. dispensation til opførsel af 2 træbroer i Damhussøen (2021-0249463)

5

Naboorientering om dispensation til midlertidige studieboliger ved Ellebjergvej/Blushøjvej (2021-0249762)

6

Høring af skybrudsprojektpakke 2022 (2021-0249939)

7

Endelig godkendelse af kommentar til naboorienteringer vedr. Torveporten (2021-0176337)

8

Udtalelse om projekt cykelsti på Kulbanevej (2021-0249968)

9

Endelig godkendelse af høringssvar til Restaurations- og Nattelivsplan (2021-0249381)

10

Drøftelse af kommentar til sagen om Dragen, Sneglen og Mosaikbænken i Folehaven (2021-0249414)

11

Orientering om Valby Kulturdage 2021 (2021-0249508)

12

Ønsker til Københavns Kommunes budget 2022 (2021-0250007)

13

Afsættelse af midler til ungeprojekt i samarbejde med Københavns Åbne Gymnasium (2021-0250020)

14

Lokalpuljen (2021-0247410)

15

Meddelelser