Mødedato
10-04-2018 19:00

Referat

PunktTitel
1Borgernes Tid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Orientering om formalia (2018-0105139)
4Orientering om områdefornyelsen Kulbanevej (2018-0105133)
5Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. Kultur- og fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2019 (2018-0104808)
6Drøftelse og vedtagelse af høringssar vedr. tillæg til lokalplan Toftebakkevej (2018-0103782)
7Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. Regulativer for Affald (2018-0105094)
8Drøftelse og vedtagelse af kommentar til stiforbindelse til Grønttorvet (2018-0105108)
9Tryghedspartnerskab i Folehaven (2018-0104708)
10Præsentation af Vision for Valby Idrætspark (2018-0105134)
11Nedsættelse af styregruppe fra Valby Kulturdage 2018 (2018-0104336)
12Planlægning af Skt. Hans i Vigerslevparken (2018-0104714)
13Orientering om rammerne for fordeling af puljemidler og nedsættelse af midlertidigt Puljeudvalg (2018-0103758)
14udmøntning af midler til Økologisk Marked (2018-0105135)
15Afsættelse af midler til borgerdialog i forbindelse med Københavns Kommunes kommende Integrationspolitik (2018-0104997)
16Lokalpuljen (2018-0102932)
17Meddelelser ( )