5. Opfølgning på drøftelse vedr. tilpasning af lokaludvalg (2020-0066542)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Lokaludvalget, som input til den videre proces, tilkendegiver at lokaludvalget kan byde ind på de punkter i Initiativkataloget vedr. borgerinddragelse, der er nævnt i sagsfremstillingen

Problemstilling

Københavnerne skal kunne se at det betyder noget at gøre noget, så det ikke bare er politikerne der laver beslutninger hen over hovedet på borgerne.

Vigtigt at der ikke oprettes parallelle organisationer, hvis opgaverne kan klares af lokaludvalgene. Det er vigtigt at der følger ekstra ressourcer med opgaverne.

At lægge opgaver i Lokaludvalgets regi giver kontinuitet. Ved at LU er med i rollen kan man skabe kontinuitet som gør at man husker hvad der er blevet sagt tidligere og lære her af.

Dialog og videndeling

Kan se lokaludvalget have en rolle i

 • Synlighed og overblik over indgange og aktiviteter: man skal passe på at borgeren ikke drukner i information. I stedet for ”brug byen” (brugbyen.nu), kunne man lave ”brug din bydel”, hvor man abonnerer på sit lokalområde. KBH er så stor at man med fordel kan fokusere på det lokale.
 • ”Åbent lokaludvalg” i stedet for ”Åben Rådhus”: politikerne kan blive invitere ud i bydelene, hvor man kan snakke om reelle projekter der sker i bydelen. Der kan være ”langt” ind til rådhuset når man bor i udkanten af KBH. LU kan facilitere dette arrangement.

  Digital inddragelse
 • Kan se lokaludvalget have en rolle i

 • Bedre brug af borgerpaneler og andre digitale dialogplatforme

  Principielt vil vi gerne arbejde med digital inddragelse på mange måder. Særligt angående lokale spørgsmål. Dog skal det være meget differentieret planlagt, og der skal være meget dygtige moderatorer på digitale debatter. Der skal være en plan for hvordan borgernes input bringes ind i den politiske proces.

  Mere digital inddragelse kan gøre at man har flere ressourcer til at tage ud og snakke med de ressourcesvage i bydelen


  Københavnerideer

  Kan se lokaludvalget have en rolle i

 • Københavneridé-pulje og Københavneridé-portal. Mange ideer er lokalt forankrede og lokalt fokuserede og organiseringen kan derfor med fordel forankres i lokaludvalget. Det kan være nemmere for lokaludvalgene at nå ud til dem, der ikke selv er resursestærke og dialogvante.

  1:1 københavnerrådgivningen er en god idé, men der

   

  Københavnerdemokrati

  Kan se lokaludvalget have en rolle i

 • Københavnerskolen for unge” kunne godt være en god ide for LU at have en rolle i. Der henvises i materialet til ungeparlamentet, der fandt sted i et samarbejde mellem Lykkebo Skole og Områdefornyelse Kulbanekvarteret. Ungeparlamentet vil giver de unge en følelse af at man rent faktisk kan have en indflydelse som borger i KBH. Det er dog vigtigt at der kommer noget ud af projekterne, da det ellers vil have den modsatte effekt.
 • Lokale borgerbudgetter”: god idé at lægge forsøg med borgerbudgetter hos Lokaludvalget, så der ikke skal oprettes en parallel administration uden samme lokalkendskab
 • Københavnerdøgnet”: en bestemt dag hvor man kan yde en indsats og sætter fokus på hvad det vil sige at være borger i København. Lokaludvalgene kan koordinere de bydelsrettede aktiviteter.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager tilkendegivelse

Beslutning

Indstillingen blev godkendt