14. Meddelelser

Sagsfremstilling

Klimafestival på Toftegårds Plads 15-.17. maj 2020

Miljøgruppens formand Henrik Palsmar  il gerne opfordre alle Lokaludvalgets medlemmer til at deltage i Klimafestivalen.

Miljøgruppen har forfattet folderenen ”Gør din forening bæredygtig” som alle Lokaludvalgets medlemmer bedes tage med hjem og dele ud i jeres respektive foreninger. Brug folderen til at engagere jeres bagland i Københavns Kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2025 og i Regeringens mål om at Danmark skal reducere sit samlede CO2 udledning med 70% i 2030.

Møde om plejeboliger i brandstationen på Hanstedvej

d. 21. februar deltog Uffe Jacobsen, Kirsten Henriksen, Michel Fjeldsøe, Stefan Emkjær og sekretariatet i møde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vedr. indretning af plejeboliger i den gamle brandstation

Institution på Saxtorphsvej

Michael Fjeldsøe, m.fl. deltager d. 16. marts i møde med Børne- og Ungdomsborgmesteren samt Teknik- og Mijøborgmesteren samt en række direktører i møde om placering af institution i Valby. 

 

Beslutning

Parkbrugerråd for Vigerslevparken
Valby Lokaludvalg har en plads i parkbrugerrådet for Vigerslevparken. By&Trafik drøfter deltagelsen. Deltager vælges på lokaludvalgsmødet i april. 

Valbyparkgruppen
Der er 2-3 pladser i Valbyparkgruppen. Medlemmer og suppleanter opfordres til at overveje om de vil stille op til gruppen. Deltagere vælges på lokaludvalgsmødet i april.

Kulturmøde i Vanløse
Niels Danhøj og Lene Buerup Hansen har deltaget i netværksmøde for lokaludvalg i Kultur Vs område

Besøg af Kultur- og Fritidsborgmester
Franciska Rosenkilde kommer på besøg hos Valby Lokaludvalg d. 12. maj kl. 16.30 til en drøftelse af udviklingen af Valby Idrætspark

Bibliotek på Toftegårds Plads
Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget, at der skal laves et budgetnotat på model B af biblioteket på Toftegårds Plads

Møde om skole på Torveporten
Stefan Emkjær og sekretariatet mødtes med repræsentant fra Børne- og Ungeforvaltningen d. 10. marts om ny skole på Torveporten. Børne- og Ungdomsudvalget skal d. 29. april tage stilling til scenarier skolen. Det vil herefter komme i høring.