7. Orientering om Valby Kulturdage (2020-0061678)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Problemstilling

Valby Kulturdage afholdes den 4. og 5. september 2020.

Styregruppen har afholdt deres første møde, hvor de overordnede rammer blev afklaret. Tilmeldingen er efterfølgende åbnet på Valby Lokaludvalgs hjemmeside: 

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/valby-kulturdage/

Der afholdes opstartsmøde mandag den 23. marts for alle, der er interesserede i at deltage i årets kulturdage. Der inviteres bredt ud til tidligere års deltagere, foreningslisten og til Valbys butikker. 

Der gives yderligere mundtlig orientering på mødet.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning