11. Udmøntning af midler til ”Oplysning og Debat” 2020 (2020-0065742)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg afsætter 20.000 kr. til miljøgruppens indsats ”Oplysning og debat” i 2020.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2020 afsat et rammebudget på i alt 20.000 kr. til miljøgruppens indsats ”Oplysning og debat”. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet.

Løsning

Miljøgruppen har de sidste par år haft stor succes med at afholde oplysende foredrag om klima og miljø indsatsen. I 2020 ønsker vi at gentage succeerne og afholde et eller flere foredrag med fokus på klimaløsninger. Vi fortsætter samtidigt arbejdet med at oplyse og informere Valbys borgere om vores arbejde gennem vores forskellige kanaler. Alt imens vi er i dialog med Valby Bladet om muligheden om en fast miljøklumme i lokalavisen.

Økonomi

Budgettet for indsatsen er 20.000 kr.

Udgift

Budget

Honorar til oplægsholdere

12.000

Forplejning

2.000

Leje af lokaler

1.000

PR (facebook, plakater, flyers etc.)

3.000

Diverse

2.000

I alt

20.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2020.

Videre proces

Oplægsholdere kontaktes og bookes, lokationer for oplæggende bookes, forplejning bestilles, PR påbegyndes.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt