12. Udmøntning af midler til Valby Reparationsnetværk og afholdelse af reparationscaféer 2020 (2020-0065791)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 3.000 kr. til drift af Valby Reparationsnetværk og afholdelse af reparationscaféer i 2020

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2020 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 3.000 kr. til Valby Reparationsnetværk til drift af reparationsnetværket og afholdelse af Repair Caféer.

Løsning

Når vi reparerer i stedet for at smide væk og købe nyt, sparer vi værdifulde ressourcer og generer mindre affald. Valby Miljøgruppe startede i efteråret 2018 Valby Reparationsnetværk og det første år har været en stor succes.

Hver den anden torsdag i måneden mødes frivillige reparatører og folk med ting der ikke virker på 4.sal i Valby Kulturhus. De frivillige er en flot blandet flok, mænd og kvinder med en aldersspredning fra unge studerende til pensionister over 80. Omkring 80% af de ting der bliver medbragt bliver repareret alle deltager i reparationerne efter evne, alle hygger sig og netværket vokser støt.

Miljøgruppen fortsætter i 2020 arbejdet med drift af Repair Cafe Valby og er åben for at bistå ved oprettelsen af flere Repair Caféer i lokalområdet. 

Økonomi

Økonomi

Udgift

Budget

Indkøb af Værktøj

1.000

PR (facebook)

1.000

Forplejning

1.000

I alt

3.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2020.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt