4. Frivilligprisen (2020-0036317)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender kriterier for uddeling af Frivilligpris,

2) at Valby Lokaludvalg drøfter hvem der er ansvarlig for arbejdet med Frivilligprisen,

3) at Valby Lokaludvalg afsætter 30.000 kr. til afholdelse af arrangementet "Frivilligpris 2020", fredag den 25. september 2020.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg vil med Frivilligprisen sætte fokus på den gruppe af frivillige, der gør en stor indsats for en bred vifte af frivillige aktiviteter i Valby.

Det frivillige, sociale arbejde dækker både socialt arbejde, idræt og kultur - både foreningsorganiserede og ikke-foreningsorganiserede indsatser og tiltag, hvor der lægges mange frivillige timer og gøres et stort, sammenhængsskabende arbejde. Det dækker også fx frivilligt socialt arbejde for udsatte borgere. 

Løsning

Kriterier:

Prisen gives til en person eller en forening, der af brugere, pårørende eller andre frivillige, indstilles til Frivilligprisen, fordi det vurderes at personen eller foreningen i særlig grad gør en forskel med sin indsats som frivillig i bydelen Valby.

  • Indstillingen skal motiveres og begrundes. Der kan vedlægges udtalelser fra brugere/pårørende.
  • Man kan ikke indstille sig selv.
  • Frivillige der der modtager transportgodtgørelse og mindre honorarer, som holder frivillige skadesløse, kan indstilles.
  • Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af arbejdets formål, aktiviteter, brugen af frivillige og deres indsats, samt de opnåede virkninger for målgruppen.

 

Værtsskab og kontinuitet 

Et Helt Liv har arbejdet med planlægning af uddeling af Frivilligprisen 2020, samt en plan for hvordan uddelingen af prisen kan forløbe i de kommende år.

Formålet med uddelingen af Frivilligprisen 2020 er, at vise det store frivillige liv der er i Valby, at skabe synlighed på de lokale bydeles særegne træk og at skabe lokal ejerskab for uddeling af Frivilligprisen i fremtiden.

Forventningen er, at uddeling af Frivilligprisen kan være en årlig tilbagevendende begivenhed, der giver anledning til at hylde de lokale frivillige. Oplægget er, at forankringen af Frivilligprisen, skal afholdes af værter fra det frivillige arbejde i Valby. Værtsskabet skal gå på skift mellem Valbys forskellige områder. Derigennem sikres det, at alle dele af det frivillige arbejde i alle dele af Valby, får mulighed for at vise arbejdet frem.

For at sikre en kontinuitet i uddelingen af Frivilligprisen i de kommende år, foreslås det at der snarest indgås aftale med dette års vært, samt værter for arrangementet 2021 og 2022. Fremover skal der i 1. kvartal indgås aftale med værten for arrangementet to år længere fremme. Det betyder at der i 1. kvartal 2021, indgås aftale med værter for 2023.

Arbejdet frem mod uddelingen af Frivilligprisen 2020 starter i 1. kvartal, med nedsættelse af jury og promovering af projektet.

I 2. og 3. kvartal 2020 kan frivillige nomineres. I forbindelse med Valby Kulturdage afsluttes mulighed for yderligere nomineringer.

Efter den endelige afstemning afholdes og uddeles Frivilligprisen 2020, fredag den 25. september 2020.

 

Økonomi

Budget:

Frivilligpris 10.000,-

Lokaleleje 3.500,-

Forplejning 6.000,-

lokalt indspark 3.000,-

Vandrepokal/medalje 500,-

PR/annoncering 2.500,-

uforudsete udgifter 4.500,-

I alt 30.000,-. 

Tabellen viser økonomien for den interne pulje, hvis det indstillede beløb bevilges

Pulje

Disponeret per 10. marts

Indstillet 10. marts

Resterende pulje

900.000

812.000

30.000

58.000

 

Videre proces

Et Helt Liv arbejder videre med Frivilligprisen 2020 og Frivilligprisen i fremtiden. 

 

Beslutning

ad 1) Indstillingen blev godkendt med den ændring, at afstemningen afsluttes d. 25. september og arrangementet afholdes i uge 45. 

ad 2) Et Helt liv er ansvarlige for projektet

ad 3) Indstillingen blev godkendt