10. Udmøntning af midler til indsatsen Bivenlig Bydel (2020-0061704)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 15.000 kr. til indsatsen ”Bi-venlig Bydel”.

Problemstilling

Bier, og insekter generelt, er under pres i hele verden og Valby Miljøgruppe vil derfor med indsatsen "Bi-venlig Bydel" sætte fokus på hvordan bydelens forskellige aktører aktivt kan gøre en forskel for biodiversiteten i haver, altankasser og grønne områder.

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2020 afsat et rammebudget på i alt 15.000 kr. til indsatsen ”Bi-venlig Bydel”. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet.

Løsning

Miljøgruppen ønsker med indsatsen "Bi-venlig Bydel" at arbejde aktivt for bedre forhold for insekter og biodiversitet i vores bydel.

Vi vil i samarbejde med Valbys borgere, butikker og Københavns Kommunes gartnere søge at sikre bedre levevilkår for bydelens bier og insekter generelt. Vi vil aktivt informere om hvordan man beplanter med bi og insekt venligt grønt. Vi er i dialog med Kulbaneparken om etablering af en bigård hvor der efter planen skal være slyngerum og udstyr udlån. På sigt vil vi søge at få Valby certificeret som Bivenlig bydel af Danmarks Biavler forening.

Økonomi

Budgettet for indsatsen i 2020 er 15.000 kr.

Udgift

 

Tryk af flyers

                5.000

PR (facebook, etc.)

5.000

Diverse

5.000

I alt

              15.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2020.

Videre proces

Bigruppen under Valby Miljøgruppe kontakter diverse potentielle samarbejdspartnere. Hjemmeside og foldere produceres. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt