8. Udmøntning af midler til Klimafestival på Toftegårds Plads 15-17 maj. 2020 (2020-0061633)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 120.000 kr. til afholdelse af Klimafestival på Toftegårds Plads 15.-17. maj 2020.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2020 afsat et rammebudget på i alt 120.000 kr. til afholdelse af Klimafestival på Toftegårds Plads 15.-17. maj 2020. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet.

Klimafestival på Toftegårds Plads - En weekend med fokus på Klimaløsninger.

I 2019 afholdt Valby Lokaludvalg og Miljøgruppen en succesfuld Klimafestival på Toftegårds Plads med omkring 3000 gæster over en uge. Vi gentager succesen 15.-17. maj 2020 dog har vi i år  valgt at koncentrere programmet på en weekend. 

Vi sætter fokus på klima løsninger i hverdagen og giver plads til at alle der har et klimarelevant budskab kan deltage. Det vil være muligt at låne og afprøve elcykler, transportcykler og el-biler og få information fra en bred vifte af Klimaaktører feksempelvis delebilsudbydere, offentlige transportudbydere, samkørselsplatforme, klimaorganisationer etc. 

Ved at placere arrangementet på Toftegårds Plads, der er voldsomt belastet af biltrafik, håber vi kunne synliggøre problemer og løsninger på trafikkens klimaudfordringer.

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter i alt 120.000 til afvikling af festivalen.

Økonomi

Budgettet for arrangementet er 120.000 kr.

Udgift

Budget

Keynote speaker

8000

Leje af Cirkus telt                21000
Energi & Vandværkstedet                34000

Cykelbiblioteket fra Bicycle Innovation Lab

25000

Cykelstalden

3000

Forplejning herunder folkekøkken

4000

Transport                  3000
Tryk af banner, foldere og plakater                  9000

PR, facebook etc.

7000

Diverse

6000

 

 

I alt

120.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2020.

Videre proces

Festivalen planlægges, sættes op og afvikles.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt