6. Medlemsforslag vedr. forbud mod brug af plastic engangsservice på Valby kulturdage (2020-0065623)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og tager stilling til forslag om forbud mod brug af engangsplasticsservice til Valby Kulturdage, 

Problemstilling

Arbejdet med klimaproblemerne står højt på Københavns Kommunes og Lokaludvalgets dagsorden. Nedbringelse af plasticforbruget er en væsentlig del heraf.

I Lokaludvalgets årsplan for miljøarbejdet 2020 står der

”Valby Lokaludvalg vil i sit miljøarbejde give borgerne oplysning om klimakrisen og de muligheder, den enkelte har for at bidrage til løsninger. Alle skal kunne træffe bæredygtige valg i dagligdagen. Det gælder vore boliger, og hvad vi forbruger af transportformer, mad, energi, tøj, hvidevarer og meget mere. Og det gælder vores omgang med tingene, hvor affaldssortering, genbrug og genanvendelse skal være naturlige vaner.”

Københavns Kommune har i år forbudt brugen af engangsplasticbægre ved offentlige arrangementer, hvilket skal implementeres ved Kulturdagene. I 2021 træder et EU-forbud mod plasticbestik og tallerkener i kraft. Lokaludvalget bør gå foran og allerede nu forbyde engangsplasticservice ved sine arrangementer.

Miljøgruppen arbejder for affaldssortering og minimering Valby Kulturdage. Gruppen vil anvise, hvor man kan anskaffe mindre klimabelastende alternativer til engangsplastic, som styregruppen kan henvise stadeholderne til.

Sådanne materialer kan nu købes i de fleste almindelige supermarkeder.

Det understreges, at der ikke er grund til at indkøbe komposterbare materialer som fx drikkebægre, da affaldet ikke komposteres men brændes.

Det forslås at vedtage følgende: 

 ”Som led i Lokaludvalgets arbejde med klimaproblemerne besluttes det, at der ikke må anvendes engangsplasticbestik og service men kun mindre klimabelastende materialer af fx bambus eller pap ved Lokaludvalgets arrangementer som fx Valby Kulturdage. Miljøgruppen sørger i samarbejde med styregruppen for at vejlede stadeholderne ved Kulturdagene og andre arrangementer om anskaffelse af passende erstatninger for engangsplastic. ”

Stillet af Miljøgruppen v/formand Henrik Palsmar

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager stilling til forslaget

 

 

Beslutning

Forslaget blev vedtaget