1. Borgernes Tid

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Ingen borgere ønskede ordet