13. Lokalpuljen (2020-0061400)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 7 ansøgninger til Lokalpuljen.

1) Boldklubben FREM - FREMSON fodbold 2-4 år.

2) Barbara Belusa - Dragedag i Valbypark.

3) Brugerne i Valby Kulturhusets keramikværksted 4. sal. - Ny ovn.

4) Fejring af 75 årsdagen for Danmarks Befrielse, den 4. maj - Trut Brass Band, Valby Bladet og Timotheus Kirke.

5) Copenhagen Floorball Club - Klub 60+.

6) Kulbane-parkens Venner - Navne- og nummer-skilte til plante-kasser.

7) Peter Dyreborg & Co. - Poetry slam KBH-mester-skabet i Valby Kulturhus.

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Boldklubben FREM - FREMSON fodbold 2-4 år

FREMSON FODBOLD er fodbold for 2-4 år hvor motorik, leg med bold og forældre i hånden er i fokus. Vi går mest op i at børn og forældre er glade, og man hygger sig når man er til Fodbold, og at man bruger en time hos os i stedet for i et legeland. Børnene er generelt trætte efter 45 min da de ikke er vant til at bruge så meget energi på den måde.

Boldblubben FREM har i 2018 fået støtte på 19.150 kr. til Pannabane og i 2019 4.000 kr. til udbygning af fodboldlegeplads.

Dato for afholdelse: Hver søndag.

Budget: 17.000 kr.

Ansøgt: 15.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 7.000 kr. til mål.

Det begrænsede støttebeløb skal ses som en prioritering ud fra det økonomiske råderum.

 

2) Barbara Belusa - Dragedag i Valbypark

Vi vil gerne holde dragedag i Valbyparken søndag d 19. april 2020 kl. 13-16 på det store grønne område ud mod vandet ved Tudsemindevej.

Denne søndag eftermiddag kan alle valbyborgere og andre komme med deres egen drage eller låne en drage hos os (gratis) og sammen sætte drager op.

Vi er en lille gruppe frivillige, som står for udlån (Vi udlåner drager i ½ time ad gangen). Vi hjælper også med reparation af drager mm. Fra i år udvider vi til 3 timer pga. meget stor interesse.

Dragedag i Valbyparken har tidligere modtaget:2016: 5.836 kr. (9.000 kr. bev.); 2017: 856 kr. (5.500 kr. bev.), 2018: 4.448 kr. (4.500 kr. bev.), 2019: 4.450 kr. (5.200 kr. bev.),

Dato for afholdelse: Søndag den 19. april 2020 kl. 13-16

Budget: 4.200 kr.

Ansøgt: 4.200 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 4.200 kr.

 

3) Brugerne i Valby Kulturhusets keramikværksted 4. sal. - Ny ovn

Vi er et brugerstyret keramikværksted beliggende i Valby Kulturhus siden 1980, udover værkstedet har vi også et atelier hvor der modelleres. Vi er ca. 200 brugere og har indtil videre løbende optaget nye brugere da der er meget stor efterspørgsel.

Vi har desværre kun én halvfungerende ovn tilbage (i de gyldne tider havde vi 4 gode ovne), som gør at vi ikke længere kan tillade os at optage nye brugere da vi ikke har ovnkapacitet til at forgløde nye emner og mener derfor at vi ikke har meget at byde borgerne på.

Formålet med projektet ” ny ovn ” er at åbne op for ventelisten, og garantere værkstedets overlevelse på længere sigt, og mere generelt at kunne dele glæden ved kreativ udfoldelse i fællesskab og på tværs af alder, erfaring og kulturel baggrund. Det brede spektrum af brugere gør desuden vidensdeling og samarbejde til vores vigtigste grundlag og kilden til et inspirerende fællesskab i rekreative omgivelser.

Vi mener at keramikværkstedet, i rammerne af et velfungerende og tværfagligt kulturhus, vil bidrage positivt til videreudviklingen af Toftegårds Plads og tilbyde fritidsbeskæftigelse og samvær til især Valbys borgere.

Interesserede borger vil gennem værkstedets Facebook side, og Valby kulturhusets Facebook side blive gjort opmærksom på at ventelisten er åben, og de kan derefter bestille deres gratis billet til introduktionskurset gennem billetto.

Dato for afholdelse: Forår 2020

Budget: 66.781,25 kr.

Ansøgt: 66.781,25 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag idet ejerforholdet er uklart, og at der ikke er en forening bag.

 

4) Fejring af 75 årsdagen for Danmarks Befrielse, den 4. maj - Trut Brass Band, Valby Bladet og Timotheus Kirke.

Trut Brass Band (som er stiftet af tidligere K 23 musikere) har tænkt sig at fejre befrielsesdagen den 4. maj på omtrentlig følgende måde.
2 af vore nuværende orkestermedlemmer deltog i K 23’s orkesters koncert på befrielsesdagen for 75 år siden på Herman Bangs Plads.)

VALBY Bladet, vil gerne medvirke i et sådant arrangement, og omtaler naturligvis arrangementet i avisen både før og efter arrangementet.

Start af arrangementet kl. ca. 19 til 19.30 på Herman Bangs Plads.
Sognepræst for Christians Kirken Flemming Pless” holder hovedtalen ved arrangementet.
1 min. stilhed for de danske faldne under krigen?
Retræten spilles (Amerikanske)for de faldne.
Trut Brass Band spiller danske/engelske sange på pladsen.
Der bliver delt sanghæfter ud til dem der møder op.
Frihedsbudskabet sendes ud over pladsen via højtalere.
FDF K 23 deltager med faner og fakler.
Efter koncerten går man over i Timotheus Kirken, hvor der vil være flere, der fortæller om Danmarks befrielse, ledsaget af billeder fra befrielsesdagen.
Der bydes på kaffe/øl/eller sodavand samt kage.
Det afsluttes med, at en af Timotheus Kirkens præster sluttede med en kort bøn?
Valby Lokalhistorisk Museum deltager. (Evt. fortæller herfra om befrielsen i Valby).
Kommunen og politi har sagt OK for brug af pladsen
Skulle det blive regnvejr, så forestiller vi os, at hele arrangementet vil kunne holdes i Timotheus Kirken, men naturligvis ændret en lille smule

Dato for afholdelse: Mandag den 4. maj 2020.

Budget: 27.925 kr.

Ansøgt: 27.925 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 11.500 kr. svarende til udgifter til El-installatør, Trut Brass Band og opsætning af afspærring.

 

5) Copenhagen Floorball Club - Klub 60+.

Vi ønsker at skabe et motionsfællesskab for seniorer fra Valby området med start i uge 13 2020. Med vores store klubhus, Stavsportens Hus, som omdrejningspunkt, ønsker vi at skabe motions- og bevægelsesaktiviteter hver formiddag i ugens løb, som seniorerne kan deltage i. Tanken er, at man i stedet for at tilmelde sig et enkelt hold, kan tilmelde sig Klub 60+ og på den måde, under ét kontingent, deltage i alle de forskellige aktiviteter der tilbydes. Det betyder at man kan bruge sin krop på mere alsidig vis, ligesom man kan vælge en aktivitet med lavere belastning hvis man i en periode fx døjer med en skade eller er inde i en periode, som kræver lidt pause fra høj aktivitet. Nøgleordet er fællesskab, og på denne måde er ingen udelukket fra fællesskabet, idet der er noget for en-hver: Floorball, cykling, gåture, petanque og styrketræning/bevægelsestræning.

Dato for afholdelse: 18. marts – 19. juni 2020

Budget: 41.660 kr.

Ansøgt: 10.160 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag, idet det vurderes at behovet for 60+ idræt dækkes ad anden vej.

 

6) Kulbane-parkens Venner - Navne- og nummer-skilte til plante-kasser

Gennem år 2019 havde gruppen Dyrk, Nyd & spis stor glæde af vores plantekasser, hvor der blev dyrket meget forskelligt nyttegrønt. Vores fællesskab oplevede desværre også gennem det meste af sæson 2019 gentagne gange at ejerskabet til plantekasserne ikke blev respekteret. Dette medførte selvsagt at man flere gange måtte se sine afgrøder plukket/høstet eller i værste tilfælde blot ødelagt. Gennem en effektiv fastmonteret skiltning er det hensigten at ejerskabet til de enkelte plantekasser tydeliggøres. Alle skilte fremstilles i et vejrbestandigt materiale der opfylder krav om bæredygtighed og miljø. Logo, navn og numre er påtrykt og efterfølgende lamineret hvorved man opnår en lang holdbarhed. Skiltene vil ligeledes være modstandsdygtige overfor sollys og dermed blegning.

Dato for afholdelse: Forår 2020.

Budget: 19.300 kr.

Ansøgt: 14.500 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 5.000 kr. Kulbanens Venner, opfordres til at søge områdefornyelsen og fx det nyåbnede Lidl.

 

7) Peter Dyreborg & Co. - Poetry slam KBH-mester-skabet i Valby Kulturhus.

Poetry slam er en konkurrence i mundtlig fremførelse af digte og anden litteratur, og hvor publikum giver point og kårer vinderen. I KBH-mesterskabet afholdes tre kvalifikationsrunder i løbet af efteråret og med finale i januar. Finalen kvalificerer til DM, hvor vinderen går videre til det nordiske mesterskab, samt EM og VM. Miljøet i Valby er det største og mest toneangivende i Danmark. Deltagerne er en blanding af professionelle, semi-professionelle og mindre erfarne, samt udøvere fra vækstlaget og unge talenter. Denne bredde og diversitet er karakteristisk og særegen for miljøet. Poetry slam i Valby er opbygget siden 2013 i samarbejde med Kultur V og Valby Kulturhus. Det bidrager meget væsentligt til Valbys kulturliv, og der er kun ganske få andre litteraturtilbud i Valby.

Slam Poetry show, har i 2018 modtaget støtte på 5.000 kr.

Dato for afholdelse: 3. september, 1. oktober og 5. november 2020.

Budget: 77.700 kr.

Ansøgt: 18.960 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 18.960 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Pulje 2020

Disponeret per 10. marts 2020

Indstillet den 10. feb. 2020

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.376.000 kr.

601.076 kr.

46.660 kr.

728.264 kr.

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med følgende ændringer: 

Der var afstemning om at give støtte til Copenhagen Floorball Club støtte på 9.260 kr. For stemte: Michael Fjeldsøe, Henrik Christensen, Dorte Viborg, Stefan Emkjær, Ejner Jensen, Driss el Mekki, Niels Danhøj, Kirsten Henriksen, Henrik Palsmar. 
Imod stemte: Tommy Jensen
Undlod at stemme: Emmanuelle Kortholm, Benjamin Friis, Grethe Mørk. 

Kulbaneparkens venner blev opfordret til at søge støtte i Kulbanepuljen