2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Godkendt

Fraværende med afbud: Erhard Nielsen, Birgit Meisel, Morten Melchiors.