6. Høringssvar Skolestruktur i fire bydele med nye skoler (2020-0130661)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg bemyndiger Et Helt Liv til at skrive og indsende et høringssvar inden fristen den 20. juli 2020.

Problemstilling

For at kunne etablere den nødvendige skolekapacitet rettidigt skal Borgerrepræsentationen ifm. vedtagelsen af Budget 2021 træffe beslutning om skolestrukturen i fire bydele, hvor der skal bygges nye skoler. De nye skoler er skolen ved Torveporten i Valby, skolen på Levantkaj i Nordhavn, skolen i De Gamles By på Nørrebro og nye skoler i Ørestad – ved Hannemanns Allé og i Vejlandskvarteret.

Med den nuværende skolestruktur er der i dag ledig kapacitet på flere skoler. En bedre udnyttelse af kapaciteten kan bidrage til at få midlerne til at række længere og skabe rammer for robuste klasser med bedre trivsel.

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) besluttede den 9. oktober 2019, at Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) skulle udarbejde forslag til justeringer af skolestrukturen omkring de kommende skoler.

På mødet den 29. april 2020 behandlede BUU forslaget om skolestruktur i fire bydele med nye skoler og besluttede at sende det i offentlig høring.

I august 2020 – efter høringsperioden – behandler BUU igen skolestrukturforslaget og forholder sig til høringssvar mv.

I forbindelse med Budget 2021 til efteråret træffer Borgerrepræsentationen endelig beslutning om skolestrukturen i de fire områder.

Der afholdes d. 11. juni, i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Valby Lokaludvalg et borgermøde om forslaget. 

Valby Lokaludvalg afventer med at afgive høringssvar til efter borgermødet om ændret skolestruktur. 

Derfor indstilles det, at Et Helt Liv bemyndiges til at skrive et høringssvar, der indsendes inden fristen den 20. juli 2020, med forbehold for endelig godkendelse på lokaludvalgets møde den 11. august 2020.  

Vedhæftet dagsordenen er høringsbrevet fra Københavns Kommune (bilag 1).

På linket findes indstilling med bilag, fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. april. 2020.https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/29042020/edoc-agenda/83dfc41c-60e3-4183-83fa-e08b64ac414e

Valby Lokaludvalg har deltaget i processen, der ledte op til denne indstilling. Der har således været møder med skolebestyrelser og ledelser i Valby. Desuden blev der afholdt et borgermøde i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndiger Et Helt Liv til at skrive et høringssvar. 
Hvis andre lokaludvalgsmedlemmer har input til høringssvaret sendes det til Et Helt Liv via Trine Lætgaard Hansen på IR20@kk.dk, senest d. 26. juni. 

 

 

Videre proces

Et Helt Liv udarbejder og indsender høringssvar.

 


 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt