1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt

Følgende rokeringer i Valby Lokaludvalg blev godkendt i Borgerrepræsentationen d. 4. juni: 

Socialdemokratiet: Jens Juul  er udtrådt af Valby Lokaludvalg. Ejner Jensen er nyt medlem. Martin Gruntz er udtrådt som 1. suppleant. Lea Fridberg er udpeget som 1. suppleant. 

Liberal Alliance: Malthe Rubæk Bøggild Tornø er udtrådt som medlem af Valby Lokaludvalg. Flemming Henrik Jørgensen er udtrådt som 1. suppleant. 

Radikale Venstre: Malene Borst Hansen er udtrådt som 1. suppleant i Valby Lokaludvalg.  Bent Bøkmann er udpeget som 1. suppleant.

Børn, unge, ældre og sociale forhold 4: Lene Buerup Andersen (indstillet af Ældresagen)  er udpeget som medlem af Valby Lokaludvalg. Grethe Mørk (indstillet af Ældresagen) er udpeget sm 1. suppleant. 

Miljø 2: Erhard Nielsen (Indstillet af Københavns Amts Biavlerforening) er udtrådt af Valby Lokaludvalg. Flemming Axelsen (indstilelt af Kulbaneparkens Venner) er udpeget som medlem af Valby Lokaludvalg. 

 

Fraværende med afbud: Birgit Meisel, Jan Barslev, 

Dorte Viborg forlod mødet kl. 21.10 under behandlingen af punkt 10