7. Udpegning af jury til Frivilligpris 2020 (2020-0096483)

I forbindelse med uddeling af Frivilligprisen 2020 skal der udpeges en jury. Desuden skal det fastlægges, hvordan vægtningen skal være.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

 

1) at  Valby Lokaludvalg vedtager, at vægtningen mellem borgernes stemmer og juryen er 50/50,

 

2) at Valby Lokaludvalg godkender juryen til frivilligprisen.

 

Problemstilling

Frivilligprisen skal fremover afholdes hver år. Frivilligprisen uddeles til det frivillige initiativ eller den forening, der modtager flest stemmer fra valbyborgerne og samtidig har opbakning fra juryen.

Lokaludvalget godkendte på mødet den 10. marts 2020 følgende kriterier:

Prisen gives til en person eller en forening, der af brugere, pårørende eller andre frivillige, indstilles til Frivilligprisen, fordi det vurderes at personen eller foreningen i særlig grad gør en forskel med sin
indsats som frivillig i bydelen Valby.
• Indstillingen skal motiveres og begrundes. Der kan vedlægges udtalelser fra
brugere/pårørende.
• Man kan ikke indstille sig selv.
• Frivillige der der modtager transportgodtgørelse og mindre honorarer, som holder frivillige
skadesløse, kan indstilles.
• Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af arbejdets formål, aktiviteter, brugen af frivillige og
deres indsats, samt de opnåede virkninger for målgruppen.

Løsning

Der skal udpeges en jury, der sammen med borgernes stemmerne kan afgøre, hvem der skal have Frivilligprisen 2020.

Et Helt Liv foreslår, at juryen består af:

Benjamin Friis

Henrik Christensen

Dorthe Viborg

 

Det vil være muligt at afgive stemmer via Lokaludvalgets hjemmeside. Disse stemmer vægter 50 % af den endelige afgørelse.

 

 

 

Beslutning

ad. 1: indstillingen blev godkendt

ad. 2: indstillingen blev godkendt