5. Endelig godkendelse af høringsvar vedr. Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO´er (2020-0128841)

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret (bilag 1).

Problemstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen sendte d. 30. april Fritidspædagogisk rammeaftale vedr. KKFO'er i høring. 

På lokaludvalgsmødet den 12. maj 2020 blev Et Helt Liv bemyndiget til at skrive og indsende et høringssvar inden høringsfristen den 6. juni 2020, under forudsætning af endelig godkendelse på lokaludvalgets møde den 9. juni 2020.

Et Helt Liv udarbejdede på møde d. 26. maj vedlagte høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt