9. Afsættelse af yderligere midler til indsats sociale medier (2020-0128917)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg afsætter yderligere 7.000 kr til indsatsen på sociale medier 

Problemstilling

I november 2019 afsatte Valby Lokaludvalg som del af det overordnede puljebudget 7.000 kr. til indsatsen på sociale medier. 

Indsatsen skal skabe synlighed og kendskab til Valby Lokaludvalg som et udvalg, som arbejder for Valbys bedste, ved hvad der rører sig lokalt, og er let tilgængelig for den enkelte borger. 

I lyset af coronakrisen er der brugt flere penge på denne indsats, da vi i mindre grad har kunnet møde borgerne ansigt til ansigt. Vi har derfor udnyttet muligheden til at udbrede vores digitale tilstedeværelse. 

Derfor er bevillingen for 2020 nu så godt som opbrugt. Sekretariatet anbefaler, at der afsættes yderligere 7.000 kr., så indsatsen og den gode udvikling kan fortsætte.  

Løsning

Valby Lokaludvalg afsætter yderligere 7.000 kr. fra den interne pulje til indsats på sociale medier 

Økonomi

Tabellen viser økonomien i den interne pulje, hvis det indstillede beløb afsættes. 

Intern Pulje 2020

Disponeret per 9. juni

Indstillet den 9. juni

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

900.000

742.000 kr.

7.000 kr.

151.000 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt