4. Skybrudsprojekt i Trekronergade - endelig godkendelse af høringssvar (2020-0122032)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar vedr. skybrudsprojekt i Trekronergade

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg fik tirsdag d. 12. maj skybrudsprojekt i høring. Da projektet er fremrykket grundet ophævelsen af anlægsloftet, var høringsfristen kort og sat til d. 29. maj. 
Høringen blev sendt til By&Trafik gruppen og delt via Valby Lokaludvalgs hjemmeside og på Facebook. 
Sekretariatet udarbejdede udkast til høringssvar ud fra de kommentarer, der indkom. Høringssvaret blev rundsendt til By&Trafik gruppen til godkendelse inden det blev indsendt. 

Høringssvaret blev indsendt med forbehold for lokaludvalgets godkendelse 9. juni. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt