2. Genhusning af Mændenes Hjems herbergsafdeling (2020-0130938)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Problemstilling

Mændenes Hjem, der ligger på Vesterbro, står overfor en større renovering, der kræver at alle deres aktiviteter flyttes andre steder hen i perioden. 

I forbindelse med overførselssagen i Københavns Kommune blev der afsat penge til, at Mændenes Hjem kan genhuses på det nedlagte plejehjem Solterrasserne i Valby. De resterende aktiviteter flytter til andre lokationer på Vesterbro. 

På lokaludvalgsmødet orienterer repræsentanter for Mændenes Hjem om genhusningen og de medfølgende aktiviteter. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Beslutning

Ivan Christensen, forstander af Mændenes Hjem orienterede sammen med Sarah Zankel, Michael Dylmer, Tummas Olsen og Pych (Claus Petersen), om genhusning af Mændenes Hjems herbergsafdeling. 

Ivan Christensen orienterede om baggrunden for, at Mændenes hjem skal genhuses og hvilke tilbud, der skal være på Solterrasserne. 

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning