11. Meddelelser

Sagsfremstilling

Valby Kulturdage
Sekretariatet og styregruppen arbejder på at Valby Kulturdage afholdes som planlagt d. 4 & 5. september. Dog kan der først planlægges i detaljer henover sommeren, efterhånden som det bliver klart, hvad der kan forventes at være tilladt i september. 

Sankt Hans i Vigerslevparken
Valby Lokaludvalg har, grundet forsamlingsforbuddet, afstået fra at sætte gang i afholdelsen af Sankt hans i Vigerslevparken.

Møde om lokalplan Mølle Allé
Der blev d. 27. maj afholdt et dialogmøde for ejendommene omkring karréen Mølle Allé/Lillegade/Valby Langgade/Toftegårds Allé. Mødet omhandlede det kommende lokalplansforslag. 

F. L. Smidt
Teknik- og Miljøudvalget vedtog d. 2. juni at indstille til Borgerrepræsentationen, at sende tillæg 3 til lokalplan 391-2 for F.L. Smidt i høring. Der arrangeres et borgermøde i august. 

Mobilitetsanalyse
Valby Lokaludvalg har modtaget mobilitetsanalyse for København. Den er rundsendt til By&Trafik gruppen samt Miljøgruppen. Andre medlemmer, er ønsker analysen, kan bede om den ved at sende en mail til dse@kk.dk

Støjrapport
Valby Lokaludvalg har modtaget en hvidbog vedr. trafikstøj. Den er rundsendt til By&Trafik gruppen samt Miljøgruppen. Andre medlemmer, er ønsker hvidbogen, kan bede om den ved at sende en mail til dse@kk.dk

 

 

 

Beslutning

Der var følgende meddelelser på mødet: 

Kunstvandring i Folehaven
Områdefornyelse Folehavekvarteret afholder et arrangement, hvor man drøfter placering af kunst i Folehavekvarteret. Arrangementet er d. 18. juni kl. 17-18.30.