8. Udmøntning af midler til Miljøgruppens aktiviteter på Valby Kulturdage 2020 (2020-0123655)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 10.000 kr. til Miljøgruppens aktiviteter på Valby Kulturdage 2020.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2020 afsat et rammebudget på i alt 10.000 kr. til indsatsen ”Affaldssortering på Valby Kulturdage 2020”.

Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet.

Løsning

Miljøgruppen vil under Valby Kulturdage 2020 stille op i eget telt og præsentere miljøgruppens arbejde. Der vil i teltet blive informeret om affaldssortering på kulturdagene, indsatsen Valbi Planen som skal fremme biodiversitet og insektliv i Valby og Valby Reparationsnetværk vil afholde Repair Café aktiviteter.

Økonomi

Budgettet for indsatsen er 10.000 kr.

Udgift

Budget

Forplejning til frivillige

2.000

Produktion af skilte og plakater

3.000

Transport

2.000

PR (facebook, plakater flyers etc.)

1.000

Diverse

2.000

I alt

10.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2020.

Videre proces

Arrangementet planlægges og afholdes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt