3. Valg af næstformand (2020-0130959)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vælger en næstformand blandt sine medlemmer

Problemstilling

Da Jens Juul er trådt ud af Valby Lokaludvalg, skal der vælges en ny næstformand til at fungere i formandens forfald. 

Valget følger samme regler som formand, og ledes af den formanden. Såfremt der er flere kandidater til næstformandsposten foretages der en afstemning. Forud for afstemningen vil kandidaterne få 2-3 minutter til at præsentere sig selv. Valget vil foregå skriftligt på stemmesedler, men er ikke hemmeligt.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg vælger en næstformand blandt sine medlemmer

Beslutning

Ejner Jensen blev valgt som næstformand