10. Meddelelser ( )

Sagsfremstilling

Dialogmøde med grundejerforeninger

d. 3. maj afholdtes møde med lokaludvalg og grundejerforeninger fra flere bydele vedr. fortætning i villaområder. I mødet deltog også 3 medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Der var følgende meddelelser på mødet:

Fugletunnel ved Hanssted Skole

Der har været afholdt møde med repræsentant fra Teknik- og Miljøforvaltningen om færdiggørelsen af fugletunnellen under Vigerslevvej. Der arbejdes videre med at få gennemført den resterende del af projektet.

Tunnelvandring

Der afholdes tunnelvandring i Ringstedbanens tunnelrør ved Kulbanevej torsdag den 11. maj kl. 17-19.

Åbning Damhusledningen

Åbningen af Damhusledningen i Vigerslevparken fejres den 10. maj.

Valbyspil

Valbyspil inviterer lokaludvalget til deres forestilling d. 10-14. maj.