8. Afsættelse af midler til borgermøde vedr. supplerende VVM for Metro til Sydhavn (2017-0203157)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg vedtager at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring om supplerende VVM for Metro til Sydhavn

2) at Valby Lokaludvalg afsætter kr. 10.000,- af den interne pulje til at afholde borgermøde for.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg drøftede i marts den interne høring vedr. supplerende VVM for Metro til Sydhavn.

Vi har nu fået meddelelse om, at redegørelsen formodentlig vil blive vedtaget i Borgerrepræsentationen den 18. maj og derefter sendes i høring med frist den 16. august.

Ved By&Trafik mødet i marts blev behovet for borgerdialog i forbindelse med høringen drøftet. Da projektet er ændret væsentligt med nedgravning af metroen hele vejen og placering af metrostationen på den nordlige side af Ny Ellebjerg Station er projektet ændret væsentligt. Desuden er der flyttet mange nye borgere ind i området. For at kunne opdatere alle interessenter foreslås det at afholde et borgermøde om projektet.

Mødet vil blive forsøgt afholdt i selve området omkring Ny Ellebjerg Station.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager at afholde borgermøde vedr. supplerende VVM for Metro til Sydhavn

Valby Lokaludvalg afsætter kr. 10.000,- til afholdelse af borgermøde

Økonomi

Da beskeden vedr. høringen er kommet sent har vi ikke kunnet udarbejde et egentligt budget.

Borgermøde kan erfaringsmæssigt afholdes for under kr. 10.000,- til lokaleleje og forplejning.

Tabellen viser økonomien i den interne pulje, under forudsætning af vedtagelse af punkt 3, hvis det indstillede beløb bevilges

Interne Pulje Disponeret 9. maj Indstillet beløb Resterende midler
 968.000 818.000   10.000  140.000

Videre proces

Borgermøde planlægges

Høringssvar vedtages på lokaludvalgets møde den 8. august

 

Beslutning

ad. 1: Indstillingen blev godkendt

ad. 2: Indstillingen blev godkendt