9. Lokalpuljen (2017-0201916)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller;

I. At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 11 rettidigt indkomne ansøgninger. Ansøgningerne er:

 • Louise Dubiel Trio – Kulturdage

 • Heksene fra Valby – Kulturdage

 • Musashi Shotokan Karate-Do - Teltleje Kulturdage

 • Walking Workshop (Delvist Kulturdage)

 • Futsal for Valby Ungdom - Kriminalpræventiv social indsats

 • Skjult nummer Valby

 • Tøj til Danseprojekt

 • Forbrydelser i natten

 • Valby taler sammen om at være menneske

 • Kaf' og Konsol

 • Afrikansk Trommedans

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne

Louise Dubiel Trio

Dette er en kvartet, der vil spille på gaden i Valby til Kulturdagene. Jeg er musiker og bor i Valby. Jeg har lagt mærke til at der er kommet mindre musik i forbindelse med Kulturdagene de sidste par år. Vi trænger til at få en kulturel gadefest tilbage, med ny musik rundt om hvert gadehjørne. Og det vil jeg gerne hjælpe til med. Vi spiller guitar, bas og trommer. Det er glad dansk singer-song-writer pop. Jeg er bl.a. kendt for sangen Forpulet Perfekt: https://www.youtube.com/watch?v=3xmPQl34PAY og var i 2013 med i Danske Melodi Grand Prix med denne her: https://www.youtube.com/watch?v=sfQs5o--b6s

Jeg spillede til Valby Kulturdage på Durum Symfoni scenen i 2016 med en trio. Jeg vil gerne være med igen og opgradere til en kvartet, så der kan komme lidt mere smæk på! Vi vil gerne spille i 2 x 45 min.

Valby Lokaludvalg støttede projektet med 5.778,- i 2016

Budget: 8.000

Ansøgt beløb: 8.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes. Planlægning af optræden skal koordineres med Styregruppen for Valby Kulturdage.

Heksene fra Valby 

Valbyspils tema i år er hekse. Der bliver gjort meget ud af kostumer og rekvisitter, hvoraf den vigtigste er den specialbyggede gryde, der syder, bobler og ryger, når de brygger deres drik. Vi skal interagere med publikum, lave optog, optrin og sprede (u)hygge.

Udover det, promovere Valbyspil som forening, med plads til alle, i vores stand. Her vil vi også have en billedudstilling om Valbyspil på kulturdagene i 20 år. Se også vedhæftede projektbeskrivelse.

Valby Lokaludvalg har tidligere i denne samling støttet projekt med 30.000 i 2014, 34.000 i 2015, 40.000 i 2016 og 30.000 i 2017.

Budget: 7.000,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 4.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes. Planlægning af optræden skal koordineres med Styregruppen for Valby Kulturdage.

Musashi Shotokan Karate-Do 

Vi ønsker støtte til lejen af et telt 3x6meter, hvor vi kan have vores informationstand, og hvor karate børn og voksne vil holde til og fortælle og vise karate, i den ene del. Den anden del af teltet vil forældreforeningen stå for salg af pølser og div. Hvor alt overskuddet går ubeskåret til klubben, og hvor der arbejdes frivilligt og gratis.

Vi er en lille klub, med en meget stram økonomi. 2017 er vores sidste år, hvis vi ikke får skabt fokus på klubben og får flere medlemmer. Vi vil prøve at øge økonomien ved at lave et støttesalg i boden.

Vi søger derfor de 3500,- til at leje et telt af jer til at bruge under de festlige og kulturelle dage.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere i denne samling støttet projektet.

Budget: 3.500,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 3.500,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes. Planlægning af optræden skal koordineres med Styregruppen for Valby Kulturdage.

Walking Workshop

I samarbejde med performancekunstner Inge Agnete Tarpgaard præsenterer Kulturkontoret Walking Workshop. Gennem en række spilleregler vandrer man i fællesskab gennem området i stilhed for at iscenesætte rummet omkring byen ud fra de samme præmisser for hver enkelt deltager. Valby bliver på denne måde en scene, hvorpå man via skiftende tempi og retningsgivere sanser omgivelser, gruppens samlede energi samt dufte og lyde.

Hverken Tarpgaard eller deltagerne kender ruten for vandringen på forhånd, og det er derfor gennem mødet mellem tid og sted, oplevelsen skabes. Walking Workshop bliver fremført i stilhed for at forstærke deltagernes sansninger med henblik på at tilføre nye facetter til Valbys aura. Turen henvender sig til nysgerrige sjæle fra 12-års alderen, der kan inspireres til inddrage disse enkle regler i deres interaktion med andre borgere og åbne op for områdets muligheder.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere støttet projektet.

Budget: 10.500,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 5.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes. Planlægning af optræden/aktivitet under Valby Kulturdage skal koordineres med Styregruppen for Valby Kulturdage.

Futsal for Valby Ungdom - Kriminalpræventiv social indsats

Street Society vil tilbyde fast ugentligt træning i Futsal i Valby. Vi har nu fået muligheden for at samarbejde med Ungdomsskolen. Tanken er at afholde 1 ugentlig futsal træning, netop for at aktivere børn og unge med et sundt alternativt tilbud.

I samarbejde med boligsocial indsatsen i området har vi udvalgt 2 ressourcestærke unge, som både kommer til at agere som rollemodeller og frivillige. Rollemodellerne skal være med til at varetage de forskellige funktioner i forhold til Futsal træninger, og således have indflydelse på forløbet.

Street Society har indgået et samarbejde med Ungdomsskolen i Københavns Kommune, DBU Street CPH , hvor vi ugentligt arrangerer og underviser i futsal på bl.a. Nordvest, Amager, Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Østerbro & Bellahøj. I den ugentlige træning forsøger vi at fastholde relationen til de unge. Hensigten med den ugentlige træning er, at give børnene struktur, samt at lære dem om fairplay på banen. Vi har en stor tiltro til at inklusion gennem idræt giver børnene succesoplevelser og er med til at præge ungdommens udvikling i en positiv retning.

Valby Lokaludvalg har tidligere i denne samling støttet projekt med 6.500,- i 2016.

Budget: 51.000,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 30.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med 25.000 til PR og reklame, tøj til deltagere og rollemodeller, udstyr og redskaber, instruktør- og dommeruddannelse til rollemodeller, samt foredrag af professionel fodboldspiller.

Skjult nummer Valby

Skjult Nummer er en sitespecific forestilling som giver en unik, intim oplevelse til 32 tilskuere pr. forestilling som rejser rundt i byens rum (naturskønne omgivelser, lejligheder, campingvogne, drivhuse, forladte bygninger, gamle fabrik, kirke, vaskeri, bodega, lighus, kapel, have, park, strand og meget meget mere). De bliver ført til skjulte steder og fortællinger i København. På deres rejse med cykel, i veteranbil eller til fods, vil de opleve unikke scener i både nærkontakt med hinanden og de internationale og danske kunstnere. De vil blive budt indenfor døre, der normalt er lukkede af lokale personligheder, som fortæller personlige historier om sig selv eller om bydelen. De forskellige sites i bydelen Valby er netop en vigtig medfortæller; bydelen vil på original vis folde sig ud identitetsmæssigt, scenografisk og menneskeligt. Publikum bliver på en gang detektiv, opdagelsesrejsende og særlig gæst, når bydes indenfor døre, der normalt er lukkede.  15 sites, 15 scener, 11 kunstnere, 20-­‐30 passionerede frivillige og lokale beboere fordelt på otte forskellige ruter vil i 14 dage give publikum en eksklusiv, unik oplevelse, afsløre skjulte steder i Valby og sende dem en rejse, de sent vil glemme.

Valby Lokaludvalg har tidligere i denne samling støttet projekt med 40.000 i 2015.

Budget: 65.000-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 15.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Tøj til Danseprojekt

Vi har et dansehold som bliver undervist en gang om ugen. Det er et tilbud vi klubberne imellem har arrangeret i Indre Valby. Vi vil styrkesammenhold, relationsarbejde mellem pigerne – fælles mål – og bevægelse.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere i denne samling støttet projektet,

Budget: 15.000,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 15.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Forbrydelser i natten

I samarbejde med historiefortæller Hans Laursen præsenterer Kulturkontoret Forbrydelser i natten. En forbrydelse, der i fortiden er foregået i området, danner rammen om det levende fortællearrangement. Hans Laurens tager udgangspunkt i politirapporten og pressens historier samt den menneskelige psyke, som ligger til grund for enhver grusom hændelse – hvorfor endte det således, hvem var involveret etc. Den kunstneriske form er historiefortællingen. Billeder og handlinger skabes ved hjælp af ord og gestik og fortællerens evne til at danne billeder på publikums indre billedapparat. Dette bliver skærpet ved brug af artistens tilføjelser af visuelle værktøjer, der giver tilskueren en ekstraordinær oplevelse hvor hørelse, syn og fantasi bliver koblet til en forunderlig og mystisk oplevelse. Via undersøgelsen af forbrydelsens element i mennesket i lokalområdets historie skaber vi en spændende og anderledes oplevelse af et område i byen, vi alle forholder os til, men nu oplever på en lidt anderledes måde.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere støttet projektet.

Budget: 19.250,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 9.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Valby taler sammen om at være menneske

Valby taler sammen – Om at være menneske - for forståelse og fællesskab

Vi udarbejder et enkelt samtalekoncept i form af et A5-postkort til brug i 1-1 samtaler samt til samtalesaloner. Frivillige ambassadører bringer dem i omløb via 1-1 samtaler og samtalesaloner med det formål at Valby-borgere bruger postkortet som anledning til at bringe samtalerne videre i deres med deres naboer, foreninger, kolleger osv. Arrangør: Lise Damkjær

Samarbejdspartnere: Dels min 10 frivillige enkeltpersoner (Valby-borgere), dels søges samarbejde med caféer, foreninger, boligforeningerne, skoler og virksomheder i Valby.

Annoncering: Samtalekortene, Artikel i Valby-Bladet, facebook, instagram samt mine og de 10 ambassadørers personlige kontakter.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere i denne samling støttet projektet.

Budget: 10.000,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 10.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Kaf' og Konsol

København har længe manglet et sted for computerspils-entusiaster, der bare gerne vil mødes og have det sjovt sammen. Med Kaf’ og Konsol vil vi skabe en tradition for et arrangement, der inviterer gamere til fællesskab, gaming og god kaffe. Ved vores event sidder man sammen om et TV og fire controllers, er fælles om spillet og fælles om oplevelsen. Det bliver derfor en aften med fuld fokus på fællesskab, herlig nørderi og god hygge.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere i denne samling støttet projektet.

Budget: 25.500,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 15.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Afrikansk Trommedans

Den afrikanske tromme var stammens hjerterytme. Den afrikanske tromme har spillet en altafgørende rolle i dannelse af samhørighed og fællesskab blandt stammemedlemmerne. I dag er den afrikanske tromme stadig et fantastisk redskab til at skabe relationer, fællesskab, samhørighed og geist blandt borgere og naboer. Vi danser, trommer og synger både afrikanske og danske børnesange sam-men med publikum – fyldt med livsglæde, passion og positiv energi. Vi afslutter med et flot show for publikum. Vores målgruppe er alle borgere i Valby – også midlertidige beboere.

MyHorizon.dk er en lille forening til fremme af kulturel og kreativ udfoldelse. MyHorizon.dk har til formål at skabe bro mellem mennesker, naboer og sam-fund uanset alder, uddannelse, køn, religion og etnicitet.

MyHorizon.dk har kontakt til Valby Welcome House (Refugee), som kunne koble en frivillig på, der kunne guide de interesserede fra Welcome Houses boboere til legepladsen/pladsen, hvorpå aktiviteten foregår.

Annoncering via sociale medier m.m., uddeling af flyers i bydelen, opsætning af posters relevante steder.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere i denne samling støttet projektet.

Budget: 17.130,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 12.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Der er ansøgt for 126.500,-

Tabellen viser den aktuelle økonomien for Lokalpuljen 2017 hvis indstillingerne imødekommes.

Lokal-puljen

Disponeret pr. 9.maj

Indstillet 9 maj 2017

Resteren-de pulje

1.200.000,-

867.888,-

121.500,-

210.612,-

 

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt