7. Nedsættelse af priskomité til Frivilligpris (2017-0202861)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller at,

1. Lokaludvalget nedsætter en bedømmelseskomité, der arbejder videre med de specifikke kriterier for hvem der kan indstilles til prisen og øvrige formkrav til indstillingerne, samt bedømmer indstillingerne. Den konkrete planlægning af prisuddelingen varetages af formanden for bedømmelseskomitéen med bistand fra sekretariatet.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har tidligere besluttet at indstifte en frivilligpris, som skal uddeles i forbindelse med den nationale fejring af Frivillig Fredag - i år fredag d. 29. september. Prisen skal sætte lys på det frivillige og det sociale arbejde, der finder sted i vores bydel. Det frivillige, sociale arbejde dækker både idrætsforeninger og kultur, hvor der lægges mange frivillige timer og gøres et stort, sammenhængsskabende arbejde. Det dækker også fx frivilligt, socialt arbejde for udsatte borgere. Valby Frivillighedspris rummer alle slags frivilligt, socialt arbejde.

Valby frivillighedspris gives til en aktør eller en ildsjæl, der gør en helt særlig indsats indenfor det frivillige arbejde i vores bydel. En indsats, der rækker ud over, hvad man kan forvente og en indsats, der lægges indenfor fx kultur, idræt eller det sociale område. Det er ikke et krav, at det frivillige arbejde er synligt gennem fx en forening. Det centrale er, at den indstillede person eller aktør er en krumtap for frivilligt arbejde – en krumtap uden hvilken Valby er et fattigere sted. Prisen kan derfor gives til både en enkelt aktør eller en forening.

 

Løsning

Til at sidde i bedømmelseskomitéen indstilles:

 • Susanne Nyboe
 • Jan Winther
 • Nour el Houda Mesbahy
 • Anders Jørgensen
 • Stefan Dybdal Emkjær (Formand)

Bedømmelseskomitéen forventes at afholde ét møde medio maj hvor kriterierne og retningslinjerne for indstillingerne besluttes, samt ét møde primo september hvor indstillingerne til prisen behandles. Den endelige beslutning om hvem der skal modtage prisen træffes af lokaludvalget på lokaludvalgsmødet den 12. september. 

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen. Der er tidligere afsat 23.000 til det samlede projekt.

Videre proces

 • Uge 20 (15. – 19. maj) Bedømmelseskomitéen udfærdiger kriterier

 • Indstillinger modtages fra medio/ultimo juni

 • Primo – medio august: Lokaludvalget/sekretariatet kører kampagne for prisen

 • 20. august (+/- et par dage): august. Deadline for indstillinger til prisen

 • 1. – 2- september: Kulturdagene bruges af bedømmelseskomitéen/LU/sekretariatet til at gøre opmærksom på de indstillede til prisen og selve prisarrangementet d. 29. september

 • 5. eller 6. august: prisudvalget behandler indstillingerne og træffer beslutning som sendes ud med LU dagsorden torsdag d. 7. september

 • Tirsdag d. 12. september: LU træffer endelig beslutning (lukket dagsordenspunkt!)

 • Medio/ultimo september: Forberedelse af prisuddeling

 • 29. september: Prisuddeling

Beslutning

Indstillingen blev godkendt