2. Godkendelse af dagsordenen ( )

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt

Fraværende med afbud: Anders Jørgensen, Susan Gyldenholm Offenberg, Katarina Berg, Stefan Emkjær, Ebbe Bay, Birgit Meisel, Birgitte Vind.

Fraværende uden afbud: Charlotte Jensen, Lars Brandt