5. Høring om skoledistrikter for skoleåret 2018/2019 (2017-0202955)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. skoledistrikter 2018/2019

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høring vedr. skoledistrikter for 2018/2019.

Der lægges i høringen ikke op til ændringer i skoledistrikterne det kommende år.

Det foreslås at benytte muligheden til endnu engang at nævne, at Valby Lokaludvalg ønsker, at der der bliver reserveret plads til en ny skole i Valby.  Dette ønske har været drøftet flere gange og er også indskrevet i bydelsplanen.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. skoledistrikter.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt