4. Høring vedrørende tilgængelighedsprojekt (2017-0202640)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedrørende Tilgængelighedsprojekt.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget en intern høring om Tilgængelighedsprojekt. Projektets formål er at øge tilgængeligheden til særlige rejsemål, primært for syns- og bevægehandicappede personer for eksempel gangbesværede og sekundært for andre grupper for eksempel børn og forældre med barnevogne, tunge indkøb mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med deres rådgiver kortlagt en række rejsemål i Valby, for eksempel tog- og metro­stationer, offentlige- og kulturelle institutioner, rekreative formål samt ældre- og handicapboliger. Dernæst har de beskrevet hvilke tilgængelighedsbarrierer, der er registreret på udvalgte tilgængelighedsruter samt foretaget en prioritering af ruterne.

Kortlægningen viser, at der i Valby er 115 rejsemål. Til­gænge­lighedsruterne er udpeget på baggrund af de vigtig­ste rejsemål. Ruterne kan være opdelte, hvor det er muligt at tage den kollektive trafik mellem rejsemålene, hvis man skal besøge andre rejsemål på ruten. Der er 29 rejsemål på ruterne, hvoraf 12 er de vigtigste rejsemål som fx Blinde­samfundets boliger, Frejaskolen, Valby Borgerservice, Viger­slevhus træningscenter samt læger, biblioteker mv.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt