Mødedato
09-04-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes Tid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Orientering om intern høring af Kommuneplan 2019 (2019-0095132)

4

Ændring af kriterier for lokalpuljen (2019-0094228)

5

Naboorientering vedr. byggeprojekt på Roskildevej 166 (2019-0095446)

6

Høring: handlingsplan for vejstøj (2019-0095677)

7

Høring vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2020 (2019-0084840)

8

Høring vedrørende opstilling af en skulptur af Olsenbanden på Valby Tingsted (2019-0084894)

9

Brev til politiske udvalg angående kultur- og musikskoler i København (2019-0094439)

10

Afsættelse af midler til tilføjelse på hjemmesiden valbylokaludvalg.kk.dk (2019-0094452)

11

Beslutning om afholdelse af Sankt Hans den 23. juni 2019 (2019-0094458)

12

Lokalpuljen (2019-0092484)

13

Meddelelser