7. Udtalelse vedr. badevandskvalitet ved strand i Valbyparken (2021-0069346)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager udtalelse vedr. badevandskvalitet ved stranden i Valbyparken

Problemstilling

Stranden i Vabyparken er færdiganlagt og forventes at kunne åbne til sommeren 2021. 

Fra starten af projektet var beslutningen at badevandet skulle være af høj kvalitet inden åbningen. 

Badevandet er nu målt 2 år i træk med en tilfredsstillende kvalitet. Det vil sige, at det svarer til den kvalitet kommunens øvrige havbade har. 

Forslaget er nu at ibrugtage stranden med en tilfredsstillende badevandskvalitet. Det forventes, at der ca. 7 dage i løbet af badesæsonen vil være badning forbudt. 

Der skiltes om badning forbudt på samme måde som ved kommunens øvrige bade. 

Se i øvrigt vedlagte forespørgsel. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar vedr. badevandskvalitet ved stranden i Valbyparken. 

 

Videre proces

 

Når Valby og Kgs. Enghave Lokaludvalg har indsendt udtalelser, fremlægges den samlede sag for Teknik- og Miljøudvalget med forslag om, at stranden ibrugtages officielt i sommeren 2021.

Beslutning

Udtalelsen blev godkendt