3. Lokalplan Damhusåen - forslag til tillæg 1 (2021-0035225)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. tillæg 1 til Lokalplan Damhusåen

Problemstilling

Ejeren af Damhusåen 10 ønsker at anvende dele af sit areal til solcellepark. Den gældende lokalplan ”Damhusåen” fra 1992 fastlægger området til tekniske anlæg med en række udtømmende specifikationer, herunder bl.a. vindmøller, renseanlæg mv., men ikke solcelleanlæg. Den ønskede anvendelse er således ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan, hvorfor realisering af ønskerne forudsætter et tillæg til lokalplanen.    

Borgerrepræsentationen vedtog d. 10. december at sende  tilægget til lokalplanen i høring. 

Se høringsmaterialet på Bliv Hørt

Valby Lokaludvalg havde tillægget i faglig høring på møde d. 8. september og bakkede der op om projektet. 

Miljøgruppen og By&Trafik har drøftet høringen og der er udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt