6. Projektillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 - høring af forslag til projekter (2021-0036577)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar til forslag til projekttillæg 2021 til spildevandsplan 2018

Problemstilling

Hvert år sendes de konkrete projekter, der hører under spildevandsplanen i høring. I år er der 4 projekter, der vedrører Valby.

1) Kulbanevej Øst, hvor regnvand føres til et lokalt skybrudsprojekt, der er udarbejdet i samarbejde med områdefornyelsen (s. 13 i materialet)

2) Afledningen fra den foreslåede institution på Saxtorphsvej. (s. 25 i materialet)

3) Kløverbladsgade,( s. 37 i materialet) projekt med grøn vej

4) Skybrudsprojekt på Kulbanevej. (s. 66 i materialet)

Se høringsmaterialet på Bliv Hørt

 

Miljøgruppen og By&Trafik har drøftet høringen og har ingen bemærkninger til høringen.

På den baggrund er vedlagte udkast til høringssvar skrevet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar til forslag til projekttillæg 2021 til spildevandsplan 2018

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt