13. Lokalpuljen (2021-0030647)

Sagsfremstilling

  

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 6 ansøgninger til Lokalpuljen.

1) Underwerkets arrangørkollektiv - Koncerter forår og efterår i Underwerket 2021. 

2) Marie Louise Cornelius (Frøken Frikas klasikkerkuffert) - Frøken Frikas Klassikerkuffert booster læselyst i en Coronatid.

3) Signe Petersson, Valby Bibliotek - Sprogstimulerende besøg for institutioner på Valby bibliotek 2021.

4) Foreningen Alteration - Jørgen Teller & The Empty Stairs – duo.

5) Urban Explorer Copenhagen (UECPH) - Foto Skattejagt i Valby.

6) Allan Sjølin Guitar - Plejehjemskoncerter med Méndez og Sjølin.

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Underwerkets arrangørkollektiv - Koncerter forår og efterår i Underwerket 2021.

Underwerkets arrangørkollektiv ønsker at fremme musiklivet i Valby ved at lave koncerter med internationale tournerende artister / bands, fordelt på hele året 2021.

Målgruppen vil være musikinteresserede i den mere alternative ende mellem 15 - 50 år.

Vi som koncertarrangører arbejder med den musikalske fødekæde, nicherne og vækstlaget. Det vil sige, at vi har lige så meget fokus på talentudvikling blandt musikere og bands, som vi har fokus på udviklingen af nytilkommende arrangører og udviklingen af frivillighed (både blandt de driftsfrivillige, men også blandt os arrangører).

Annoncering sker igennem Facebook / Instagram, og Underwerkets hjemmeside. Hvis muligt i forhold til mængde af bands ville et udvalg af koncerter også blive annonceret i Valby Bladet.

Dato for afholdelse: Forår og efterår 2021

Budget: 368.500 kr.  

Ansøgt: 60.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 60.000 kr.

 

2) Marie Louise Cornelius (Frøken Frikas klasikkerkuffert) - Frøken Frikas Klassikerkuffert booster læselyst i en Coronatid.

Frøken Frikas klassikerkuffert laver livefortælling af klassikere som ”Alice I eventyrland” – en magisk historie om at bruge sin fantasi. Frøken Frika tager nu på turné rundt i Valbys børnehaver for at give dem en oplevelse som kan skabe læselyst, fortællelyst i deres egne trygge rammer. Ideen er at både børn og voksne får en tiltrængt kulturindsprøjtning, nu hvor det stadig er svært at komme ud under corona. Historien om Alice i Eventyrland bliver skabt af Marie Louise Cornelius der er professionel historiefortæller og performer. Med få rekvisitter og kostumer bliver fortællingen levendegjort og fortalt på 40 minutter, og hvor børnene er aktive medspillere i fremdriften af fortællingen.

Dato for afholdelse: Forår 2021.

Budget: 20.000 kr.

Ansøgt: 18.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 18.000 kr.

Støtten gives under forudsætning af, at der er indgået aftaler inden den 1. juni 2021.

3) Signe Petersson, Valby Bibliotek - Sprogstimulerende besøg for institutioner på Valby bibliotek 2021.

Valby Bibliotek ønsker at tilbyde sprogstimulerende teater og yoga, til mindre ressourcestærke børn, via deres daginstitutioner. Når børnegrupperne er i biblioteksrummet, giver det mulighed for, at vi også introducerer biblioteket og dets tilbud til de børn, som ellers ikke regelmæssigt bruger biblioteket. Vi satser på, at børnene således udvikler en lyst til også at komme på biblioteket i deres fritid, og derved påvirker deres familier til at gøre det samme. Alt i alt ønsker vi derved at styrke læselysten blandt vores ikke-brugere.

Valby Bibliotek kontakter kunstnere, som er interesseret i/ønsker at afholde arrangementer med fokus på sprogstimulering. Vi kontakter relevante daginstitutioner og afholder de fire arrangementer.

I forbindelse med arrangementerne reklamerer vi for bibliotekernes materialer og for leg med sproget i daginstitutionerne.

Dato for afholdelse: Forår 2021.

Budget: 10.000 kr.  

Ansøgt: 10.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 10.000 kr.

 

4) Jørgen Teller and The Empty Stairs - Duo

Jørgen Teller fremfører nye danske tekster der på forskellig vis tager udgangspunkt i livet i Valby i de fire faser af døgnet. Teksterne følges op af en duo-raga der fører lyden fra hans anerkendte band The Empty Stairs videre.

Guitaristerne Henrik Olsson og Jørgen Teller anvender mange teknikker bla.a violinbue på deres instrument. Det meget enkle lydbillede får både folk med hang til folk, etnisk musik og indierock til at jinge og løfte sig.

De nye danske tekster indgår i et større poetisk Københavner-værk der trykkes og udgives i løbet af 2021.

Dato for afholdelse: Fredag d. 28/5, 2021, kl. 20.00.

Budget: 12.000 kr.  

Ansøgt: 6.500 kr. 

Formanden indstiller, at ansøgningen afvises idet den lokale forankring er ukonkret. 

5) Urban Explorer Copenhagen (UECPH) - Foto Skattejagt i Valby.

Vi vil gerne oprette en original skattejagt med fokus på fotografering og kunst på forskellige steder i Valby.  Aktiviteten vil bestå i at få alle deltagere til at opdage byen. Formålet er at finde skjulte perler, og opdage det nyt område, og tage nogle kreative fotos.

UECPH er en organisation, der fokuserer på kulturelle aktiviteter for alle, der allerede har samarbejdet med mange arrangementer og institutioner, og med andre lokaludvalg (Nørrebro, Vesterbro, Østerbro...)

Vi vil reklamere for projektet både personligt i vores netværk, og også via de sociale medier (omkring 8000 følgere) og vores hjemmeside. Vi organiserede allerede et par vellykkede skattejagter, og vi kunne forvente omkring 100 deltagere i Valby.

Vores projekt og dets aktiviteter er planlagt på en måde, hvori sundhedsstyrelsens reguleringer for at forebygge smitte med corona virus.

Dato for afholdelse: 19. - 23. februar 2021.

Budget: 7.500 kr.  

Ansøgt: 7.500 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 7.500 kr.

 

6) Allan Sjølin Guitar - Plejehjemskoncerter med Méndez og Sjølin.

Méndez og Sjølin, bestående af Yolanda Méndez klassisk sanger og jeg Allan Sjølin klassisk guitarrist, har opbygget et koncertprogram skræddersyet til ældre på . de danske plejehjem. Vi har været i positiv dialog om at komme og underholde, et samarbejde de har været åbnet overfor.

Kontakt person Cecilie Jeberg Kjær Specialist 3618 4166 Dronning Ingrids Hjem Fælles

Grundet nutidens forholdsregler er der selvsagt en del hensyn, vi skal tage stilling til, hvilket åbner for evt. alternativ løsningsforslag for de beboere som ikke kan komme til koncerten pga. publikumsgrænse, som fx, som fx livestream. Vi er blevet enige med plejehjemmene om at holde plejekoncerterne indendørs, dog med den mulighed at holde det udendørs hvis vejret tillader det, udendørs når vejret tillader det. Af hensyn til de restriktioner der måtte komme op mhp.covid-19, må vi selvsagt være flexible med datoerne.

Dato for afholdelse: Marts/april 2021 (Kan ændres af hensyn til restriktioner)

Budget: 6.000 kr.

Ansøgt: 6.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 6.000 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2021

Disponeret per 9. feb. 2021

Indstillet 12. jan. 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.500.000 kr.

273.050 kr.

101.500 kr.

1.125.450  kr.

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt