9. Lokalpuljen (2020-0884536)

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 6 ansøgninger til Lokalpuljen. Heraf vedrører 3 ansøgninger puljen for 2021.

1) Copenhagen Panna House - Forankring af panna i Valby (2020).

2) Signe Frydenlund/Danseglad.dk - Lyt og leg i lydboblen (2020).

3) Foreningen Stavsportens Hus - Stavsportens Hus - Et inkluderende fællesskab for alle! (2020).

4) Valbyspil - Jubilæumsspil (2021).

5) Vigerslev Bibliotek - Fællessang på Vigerslev Bibliotek (2021).

6) Valby Skolescene - Teater V på vegne af diverse skoler og institutioner i Valby (2021).

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

 

1) Copenhagen Panna House - Forankring af panna i Valby.

Projektet går ud på at tilbyde unge fra Valby (ca. 30 piger og drenge, som kommer i Hafnia-hallen) undervisning i Panna – streetfodbold.

Der vil tilbydes et forløb, som består af to workshops, hvor de unge hver især lærer tricks og finter baseret på deres niveau og spillestil, samt en pannaturnering for de unge hvor de kan teste deres læring. Unge har brug for at bevæge sig og panna er en meget efterspurgt gadeidræt, hvor det gælder om at vise hvem man er, samt at vise respekt for sine medmennesker. Man styrker både motorikken, fællesskabet, koncentrationsevnen og kreativiteten igennem panna.

Vi vil udover at komme med 2 pro spillere (mindst 1 verdensmester) fra verdenseliten, medbringe 2 af de unge talenter fra vores crew, for at skabe netværk på tværs af bydele. Street Society kommer også med kompetente frivillige kræfter.

Dato for afholdelse: Tre mandage fra 16-18 med start d. 14. december og slut d. 28. december

Budget: 22.800 kr.  

Ansøgt: 15.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 12.000 kr.

 

2) Signe Frydenlund/Danseglad.dk - Lyt og leg i lydboblen.

Alle børn og medvirkende voksne får trådløse høretelefoner på, der justeres individuelt i lydstyrke.

Først afspilles en lydbog, som børnene opfordres til at lytte til, som de vil:

I bevægelse...

Siddende...

Liggende...

Alene...

Med vennerne...

Kontrast til: Normalt skal man sidde stille i gruppen!

Vi er gerne udendørs, hvor der er god plads og inspiration til fysisk udfoldelse. Alle hører det samme og der er plads til alles behov. De stille børn forstyrres ikke og de energiske børn forstyrrer ikke.

Efter historien guides børnene til bevægelse, hvor nogle af historiens temaer tages op. Det er undertegnede, der faciliterer og børnene hører min stemme i en trådløs mikrofon, samt musik, i høj lydkvalitet uanset hvor i læringsrummet de befinder sig. Børnene inviteres til nonverbale interaktioner og alle bevægelsesdelens oplæg er åbne, så der er plads til børnenes unikke fysiske fortolkninger af teksten.

Dato for afholdelse: December 2020

Budget: 45.000 kr.  

Ansøgt: 30.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 3.000 kr. pr. forestilling, dog maksimalt 30.000 kr.

 

3) Foreningen Stavsportens Hus - Stavsportens Hus - Et inkluderende fællesskab for alle!

De to foreninger Københavns Hockeyklub og Copenhagen Floorball Club deler klubhuset ”Stavsportens Hus” i Valby Idrætspark.

Foreningerne vokser medlemsmæssigt hvert år og tilbyder aktiviteter lige fra de mindste børn til seniorer/pensionister. Derudover samarbejder foreningerne med forskellige kommunale institutioner såsom skoler og dagtilbud i Valby samt SSP/Boligsociale helhedsplan i Valby.

Foreningerne har mange forskellige arrangementer i klubhuset. Til mange af disse arrangementer oplever vi et stort behov og ønske til at have projektor og lærred samt højtalere til rådighed. Stavsportens Hus har derfor et stort behov for at blive moderniseret i forhold til dette.

Følgende kan nævnes:

- Vi kan få mulighed for at vise billeder/videoer fra vores ungdomsstævner, og andre klubarrangementer

- Mulighed for at dyrke E-sport, hvor børn og voksne kan dyste med og mod hinanden.

- Mulighed for at afholde klubaftener med quiz f.eks. Kahoot som er meget populært.

- Vores frivillige trænere, kan få muligheden for at lægge taktikmøder, samt filme forskellige træningsøvelser.

- Faglige oplæg fra f.eks. Danmarks Idrætsforbund, Center for holdsport og Team Copenhagen mv.

- Højtalerne er vigtige eftersom vi også afholder arrangementer for ældre, som kan have vanskeligt ved at høre hvad der bliver sagt af en oplægsholder mv.

Dato for afholdelse: Dec. 2020

Budget: 12.500 kr.  

Ansøgt: 12.500 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 12.500 kr.

Pengene skal bruges i 2020.

 

4) Valbyspil - Jubilæumsspil

Efter i nogle år at have prøvet kræfter med forskellige genrer indenfor teatermanuskripter, har Teater foreningen Valbyspil i år valgt at fokusere på at opsætte et teaterstykke, som de medvirkende selv har forfattet og improviseret frem.

Sæsonen 20/21 har foreningen budt velkommen til instruktør Gunhild Brethvad, der gennem sit mangeårige virke indenfor teaterbranchen i hele landet, specielt har erfaring med skuespilleres egenproduktion.

Jubilæumsforestillingen i år er en tribute til byens mangfoldige filmindustri. Stykket fortæller historien om en instruktør, der drømmer om fortids storhed (tænk Stig Lommer) og higer efter endnu engang at sætte det store show op. Stykkets bærende idé er de drømme, vi hver især går med. Der er en masse sang og musik i stykket og danse og dragshow, så der bliver nok at se på og tænke over.

Dato for afholdelse: Uge 15 2021 (12.-18. april)

Budget: 50.000 kr.  

Ansøgt: 30.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 30.000 kr.

 

5) Vigerslev Bibliotek - Fællessang på Vigerslev Bibliotek.

Sammen med pianisten Henrik samler Vigerslev Bibliotek hver måned 25-35 mennesker til fællessang. Deltagerne er hovedsageligt ældre, men der kommer også enkelte yngre. Der synges en bred vifte af sange. Sangene udvælges på forhånd af Henrik, men der er altid plads til, at deltagerne selv kan foreslå sange.

Fællessang i Biblioteket skal styrke fællesskabet i området, afhjælpe ensomhed, hjælpe nye beboere ind i områdets aktiviteter og understøtte den gode historie om området.

Vi annoncerer med flyers, plakater og online hos de lokale aktører (SURF, kirken, skolen) på vores egen og Kultur V’s hjemmeside, på vores egen samt andre relevante facebooksider, i vores eget program, i Folehavebladet og naturligvis i Biblioteksrummet.

VIGTIGT: Henrik har hentet inspiration hos KOR72 (sammenslutningen af kor i Danmark) og har fundet en måde, så Fællessang kan gennemføres og samtidig overholde alle restriktioner og retningslinjer i forhold til Corona.

Dato for afholdelse: En gang om måneden i 2021 med pause henover sommerferien.

Budget: 14.500 kr.  

Ansøgt: 12.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 12.000 kr.

 

6) Valby Skolescene - Teater V på vegne af diverse skoler og institutioner i Valby.

Der ansøges om midler til en fortsættelse af ”Valby Skolescene”. ”Skolescenen” er et samarbejde med Valby Lokaludvalg og Teater V, som er bygget op igennem de sidste par år.

Skolerne i Valby har kunnet få/ansøge om tilskud fra Lokaludvalget 35 kr. pr. teaterbillet, de købte til Teater Vs lokale teaterforestillinger. Vi har haft en stor succes med skolesceneordningen og oplevet, at både elever og lærere er meget positive overfor ordningen. Den giver mulighed for fælles klasseoplevelser, som skaber grobund for debat og undervisning, og de knap så ressourcestærke elever får også en unik mulighed for at komme i teatret.

Vi tager børnenes møde med den scenekunstneriske oplevelse meget seriøst og gør vores ypperste for, at oplevelsen bliver god, og vi møder dem i øjenhøjde. Vi håber, at ”Valby Skolescene” kan fortsætte i år 2021.

Dato for afholdelse: Hele 2021.

Budget: 100.000 kr.

Ansøgt: 87.500 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på op til 87.500 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2020

Disponeret per 8. dec. 2020

Indstillet 26. nov. 2020

Resterende pulje, hvis indstillingerne imødekommes.

1.476.000 kr.

1.295.900 kr.

 

54.500 kr.

256.845 kr.

 

Pulje 2021

Disponeret per 8. dec. 2020

Indstillet 26. nov. 2020

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.400.000 kr. *

96.050 kr.

129.500 kr.

1.174.450 kr.

* Beløbet er under forudsætning af godkendelse af dagsordenens punkt 7.

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt