8. Puljebudget 2021 (2020-0885159)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager puljebudget for 2021

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i 2021 puljemidler på i alt kr. 2.500.000.

Der foreslås dette overordnede puljebudget for 2021:

Pulje                                                              Beløb

Lokalpuljen                                                    1.400.000
Intern pulje                                                        900.000
I alt                                                                 2.500.000

For den interne pulje foreslås afsat disse beløb for 2021:

Miljø                                                                250.000
Valby Kulturdage                                            300.000
Sankt Hans                                                       45.000
Juletræ på Tingstedet                                       65.000
Halloween                                                         25.000 
Sociale medier                                                  15.000  
Borgerdialogpulje                                              25.000
Vedligeholdelse udstyr m.v.                              20.000 
I alt                                                                  745.000
Resterende pulje                                            155.000

Valby Kulturdage: Beløb til at skabe rammerne, altså afspærring, renhold, praktisk hjælp, vagt, elektriker osv. Kr. 300.000,-. Derudover afsættes sekretariatsressourcer, der vurderes til ca. 1/2 årsværk.
Sankt Hans: beløb til afholdelse af Sankt Hans i Vigerslevparken. Sekretariatet står for tilladelse og bål samt noget kommunikation. De sidste år (undtaget 2020) har Fremad Valby stået for selve arrangementet. kr. 45.000,-. Sekretariatsressourcer ca. en uges arbejde.
Juletræ på Tingstedet og juletræstænding: Beløb til opsætning af juletræ samt lyskæder. Desuden til afholdelse af juletræstænding med underholdning, oppyntning, praktisk hjælp og ponyridning eller anden underholdning. Kr. 65.000,-. Sekretariatsressourcer ca. 2 ugers arbejde.
Halloween: Beløb til el, underholdning, oppyntning og forplejning. Kr. 25.000,-. Sekretariatsressourcer ca. 2 ugers arbejde.
Midler til Sociale Medier er til Facebookannoncering, Instragram og Twitter.
Borgerdialogpuljen er afsat til borgermøde eller andre aktiviteter i forbindelse med høringer, hvis der kommer høringer med en kort høringsfrist og borgerdialog vurderes som opkrævet. Der afrapporteres på efterfølgende lokaludvalgsmøde,
Vedligeholdelse udstyr mm. er til indkøb af f.eks. kabler osv., erstatning af telte og lign., hvis noget går i stykker.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager Puljebudget for 2021

Økonomi

Denne vedtagelse er det overordnede puljebudget. Budget for de enkelte aktiviteter forelægges lokaludvalget inden arrangementet. 

 

Beslutning

Puljebudgettet blev vedtaget med kr. 1.500.000,- i lokalpuljen og kr. 1.000.000,- i den interne pulje. Der blev afsat kr. 400.000,- til Valby Kulturdage