10. Restpuljemidler 2020 (2020-0885458)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager liste over brug af restpuljemidler i 2020

2) at Valby Lokaludvalg giver formandskabet mandat til at disponere restpuljemidlerne for 2020

Problemstilling

Hvis alle indstillinger vedtages som foreslået på dette møde er der pt. ca. kr. 254.000, - tilbage af Valby Lokaludvalgs puljemidler for 2020.

Der kan komme lidt yderligere midler tilbage i puljen efterhånden som regnskaber for både eksterne og interne projekter gøres op.

Sekretariatet og formandsskabet har følgende forslag:

Udstyr til brug ved borgerinddragelse og øvrige arrangementer

1) Køb af yderligere 12 mikrofon enheder til mødeanlæg, ca. kr. 57.000,-. 

2) AV anlæg, mindre transportabelt anlæg til arrangementer, ca. kr. 7.000,-. 

3) Trådløse mikrofoner, incl. knaphulsmikrofon, ca. kr. 5.000,-,

Lys på Toftegårds Plads

4) Lysene i træerne på Toftegårds Plads skal repareres. Der er overskårne ledninger m.v. Reparation for max. kr. 50.000,-. 

Kulbaneparken, udstyr til glæde for Kulbaneparkens brugere

5) Krolfsæt til 10 spillere, som brugere af parken kan låne og bruge på den nye store krolfbane, som anlægges i Kulbaneparken. Sættet opbevares i foreningsskuret bag Lysboksen og kan bookes via et simpelt on-line bookingssystem. Grejet indkøbes nu og kan benyttes, så snart banen står klar.ca. kr. 6.500 incl. moms. 

6) Udstyr til gadeidrætsbanen i Kulgraven. Kulgraven er det nye kombinerede skybrudsbassin og gadeidrætsrum i Kulbaneparken og anlægges med etape 2 af Kulbaneparken. Her er der indrettet baner til rulleskøjter, løbehjul, skateboard,  pumptrackbane til bmx-cykler samt basketbane. Da mange af de lokale børn og unge ikke selv har økonomisk midler til at købe udstyr, søges der om midler til at indkøbe grej, så børn, unge og voksne i kvarteret kan benytte Kulgraven. Lykkebo Klub har oplyst at de har en voksende gruppe børn og unge, der har interesse i at køre løbehjul og skateboard. Kulgaven er klar til brug ved årsskiftet 2020/21, men allerede til foråret, forventeligt i april, starter undervisning i gadeidræt med Mills Club, hvor grejet tages i brug. Udstyret opbevares i en container i Kulgraven og der vil være adgang til det i forbindelse med, at den bemandede aktivitetsplads Kulgraven har ugentlig aktivitet der. Der er dialog med Scoot/løbehjulsforeningen CPH Air om tilstedeværelse i kvarteret og disse vil også være faste brugere af grejet, når børn og unge skal introduceres til  gadeidræt og foreningslivet. Der skal indkøbes løbehjul, bmx-cykler, skateboards, sikkerhedsudstyr og måske rulleskøjter.Ca. kr. 50.000,-.  

7) Understøttelse af foreningsudvikling - Foreningen Kulbaneparkens Venner har i det seneste år være i gang med en udvikling af foreningens virke. Her har der bl.a. være et forløb med en frivilligkonsulent fra Ingerfair og i regi af Områdefornyelsen Kulbanekvarteret er der afholdt et kursus for frivillige, som dels munder ud i en frivillighåndbog, dels i nedsættelse af et brugerråd for Lysboksen. For fortsat at understøtter det spirende foreningsliv og traditioner i Kulbanekvarteret, vil der blive etableret en delt foreningskontorplads i det kontor som Områdefornyelsens sekretariat fraflytter. Her vil der være behov for grej som computer, printer, projekter og almindeligt kontorgrej.ca. kr. 15.000,-. 

Løsning

at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager liste over brug af restpuljemidler i 2020

at Valby Lokaludvalg giver formandskabet mandat til at disponere restpuljemidlerne for 2020

 

Økonomi

Midlerne tages af restpuljemidlerne for 2021

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at der kan indkøbes Højskolesangbøger til brug ved arrangementer