2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Vi byder velkommen til nyt medlem Ingelise Holst, valgt ved suppleringsvalg for 3B Folehaven, på pladsen Kultur- og Fritid 3, Stefan Emkjær, valgt ved suppleringsvalg for skolebestyrelsen på Ålholm Skole på pladsen Kultur- og Fritid 4 og Hanne Kofoed, udpeget af Radikale Venstre. 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. 

Fraværende med afbud: 
Birgit Meisel, Stefam Emkjær (Jan Barslev deltog), Driss el Mekki, Ingelise Holst