6. Udpegning af medlemmer til styregruppen for områdefornyelse Folehaven (2020-0887167)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg udpeger Henrik Palsmar og Ingelise Holst som lokaludvalgets repræsentanter i styregruppen for områdefornyelse Folehaven. 

2) at Valby Lokaludvalg udpeger en suppleant til styregruppen for områdefornyelse Folehaven. 

Problemstilling

Omådefornyelse Folehaven fungerer fra 2018 til 2023. Områdefornyelserne er lokalt baserede indsatser, der har udspring i Teknik- og Miljøforvaltningen, men koordinerer i iværksætter en række projekter på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger. 

Valby Lokaludvalg har, som I andre områdefornyelser i Valby, 2 pladser i styregruppen for områdefornyelsen. I den første del af perioden har Henrik Palsmar siddet i styregruppen. Desuden har først Michael Fjeldsøe og siden Jens Juul siddet i styregruppen. 

Henrik Palsmar ønsker at fortsætte i styregruppen. Desuden ønsker nyt medlem i Valby Lokaludvalg Ingelise Holst, der repræsenterer 3B Folehaven, at sidde i styregruppen for Valby Lokaludvalg. 

De to repræsentanter vil sammen med sekretariatet danne bindeled mellem områdefornyelsen og lokaludvalget.

Løsning

Valby Lokaludvalg udpeger Henrik Palsmar og Ingelise Holst som lokaludvalgets repræsentanter i styregruppen for områdefornyelse Folehaven. 

Valby Lokaludvalg udpeger en suppleant til styregruppen for områdefornyelse Folehaven. 

 

Beslutning

ad. 1) Henrik Palsmar og Ingelise Holst blev udpeget som medlemmer af styregruppen

ad. 2) Taina Hvidlykke blev udpeget som suppleant til styregruppen