4. Skiltning vedr. fredningsbestemmelser i Kalvebodløbet (2020-0886391)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender henvendelse til teknik- og Miljøforvaltningen vedr. skiltning af freningsbestemmelser i Kalveboderne

Problemstilling

Valby og Kgs. Enghavelokaludvalg har samarbejdsforummet Valbyparkgruppe, hvor sager vedr. Valbyparken drøftes. 
Ved gruppens møde tidligere på efteråret blev det drøftet, at der er et problem med windsurfing i vinterperioden. Kalveboderne, også ud for Valbyparken, er fredet i vintermånederne af hensyn til overvintrende fugle. Men fredningen overtrædes jævnligt af f.eks. windsurfere. 
Valbyparkgruppen foreslår derfor, at Kgs. Enghave og Valby Lokaludvalg sender vedlagte brev til Teknik- og Miljøforvaltningen. I brevet foreslås skiltning, der gør opmærksom på fredningsbestemmelserne og oplyser om fuglelivet i parken og Kalveboderne. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender henvendelse til teknik- og Miljøforvaltningen vedr. skiltning af fredningsbestemmelser i Kalveboderne

Beslutning

Indstillingen blev godkendt