7. Status på sociale medier (2020-0885418)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg er til stede på Facebook, Instagram og Twitter.

På mødet gives en mundtlig orientering om status på platformene, herunder:

  • Udvikling i antal følgere og engagement fra dem
  •  Årets mest engagerende opslag og sager
  • Status på følgere og mål i 2020
  • Hvordan lokaludvalgets medlemmer kan støtte op om indsatsen

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning

Katrone Clausager Rich orienterde om status på sociale medier
Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning