11. Meddelelser

Sagsfremstilling

LUFT møde
Michael Fjeldsøe deltog i møde med øvrige lokaludvalgsformænd d. 30. november 2020

 

Beslutning

Lokalplan Mølle Allé
bliver behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 14. december

Områdefornyelse Kulbanevej
stopper i september 2021. Lokaludvalget vil i en periode køre borgerdelen af styregruppen videre.