8. Orientering om Københavns kommunes Budget for 2021 (2020-0208622)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

 

Problemstilling

Budgettet for Københavns Kommune i 2021 blev forhandlet på plads mellem en række partier d. 2. september. 

Der er flere ting til Valby budgettet. 

Bibliotek på Toftegårds Plads - yderligere finansiering, så model B, som lokaludvalget ahr ønsket sig kan realiseres. 26,4 mill. 

Ny skole på Torveporten - Planlægningsmidler --  herunder 1,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag, 16.2 mill. 

Udskiftning af Valby Hallens gulve 5,6 mio. 

Ombygning af botilbud på Solterrasserne - planlægningsbevilling 4,3 mio. kr.

Folehavekvarteret etablering af nyt centralt byrum, 12,9 mio. 

Ekstrabevilling til Kollegiet Gl. Køge Landevej 1,7 mio. kr. årlige 2021-2024

Ny mobil-tribune Valby Hallen 2,2 mio.

Derudover kan der være flere bydækkende bevillinger, der også kommer Valby til gode. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning