5. Høring af udkast til skybruds-projektpakke 2021 (2020-0200637)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt udkast til skybruds-projektpakke i intern høring. Der lægges op til at 5 projekter i Valby skal indgå i projektpakken for 2021. 

De fem projekter er:

  • Lykkebovej
  • Gårdstedet
  • Vigerslevvej
  • Kirsebærhaven
  • Gammel Køge Landevej

Se nærmere beskrivelse af projekterne i vedlagte bilag.  

Miljøgruppen har på sidste miljøgruppemøde udfærdiget følgende udkast til høringsvar (se vedhæftede)

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar

 

Videre proces

Teknik og Miljøudvalget behandler projektpakken i november 2020. herefter sendes den også til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsenationen. 

 

Beslutning


Høringssvaret blev godkendt med den ændring, at Valby Lokaludvalg støtter tankerne om at indarbejde trafikdæmpende foranstaltninger omkring Stakhaven og opfordrer til samarbejde med områdefornyelsen.