6. Høring om Søren Ulrik Thomsens neondigt ved Herman Bangs Plads (2020-0208480)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg tager stilling til høringen 

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger formand Michael Fjeldsøe  og Lene Buerup Andersen til at skrive et høringssvar 

Problemstilling

Det er nu snart seks år siden, at Søren Ulrik Thomsens neondigt på Herman Bangs Plads blev indviet. Den 24. september 2020 udløber den seks-årige driftskontrakt, kommunen har med Statens Kunstfond, hvorefter Københavns Kommune skal overtage driften.

Forinden skal der dog nogle formalia på plads for at sikre kunstværkets fortsatte eksistens. Kommunen har som foreskrevet haft et møde med Valby Andelsboligforening. De har intet imod, at kunstværket forbliver på sin plads, så længe det er omkostningsfrit for dem, og så længe der foreligger en garanti for dækning af udgifterne til en nedtagning, hvis det på et tidspunkt af en eller anden skulle blive relevant.

Valby Lokaludvalg har fået projektet i høring for at give en vurdering af, om man i bydelen fortsat ønsker at bevare kunstværket. Også for Lokaludvalget vil dets fortsatte eksistens naturligvis være uden nogen økonomisk byrde.

Høringen har kort svarfrist, så den er ikke behandlet i et udvalg. I stedet har sekretariatet lavet en hurtig inddragelse af borgere via Facebook og Instagram. Der orienteres mundtligt om resultatet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager stilling til høringen og bemyndiger formand Michael Fjeldsøe og Lene Buerup Andersen til at skrive et høringssvar. 

 

Beslutning

ad. 1.  Valby Lokaludvalg bakker op om bevarelsen af kunstværket. 

ad. 2. Michael Fjeldsøe og Lene Buerup Andersen bemyndiges til at udarbejde et høringssvar, der også indeholder en beskrivelse af borgerinddragelsen